Posar en marxa aquesta llei provocarà noves retallades.

Camps i WertEl ministre d’Educació va esperar l’últim dia lectiu per a donar a conèixer el sistema de finançament de la LOMQE, una llei aprovada en solitari pel PP amb l’oposició de la resta de grups parlamentaris, de les Comunitats Autònomes que no estan governades pel PP i de la gran majoria dels sectors educatius. Una llei clarament retrògrada, classista i centralista, orientada a afavorir els centres privats, que redueix la participació de la comunitat educativa i envaeix competències de les CCAA. Però aquesta llei no és nefasta únicament pel seu contingut, sinó que també ho és pel que suposarà per a les CCAA, que veuran augmentat el seu dèficit i hauran d’aplicar retallades per no sortir-se dels límits d’endeutament imposat pel govern Rajoy.

Des de la solitud prepotent d’un partit que té majoria absoluta a les Cambres, tot i que ha perdut el suport d’una gran part del seu electorat, el PP va fent passes per l’aplicació d’aquesta llei sense comptar amb les administracions, les Comunitats Autònomes, que l’han d’aplicar. El ministre Wert només les ha reunit per comunicar-les-hi quin seria el model de finançament i quines les seves obligacions ineludibles, sense contemplar els efectes que això pot tenir sobre les finances autonòmiques i els serveis que aquestes han de prestar.

Segons els números de Wert, la implantació de la LOMQE suposarà una despesa de 964 milions d’euros que es finançaran en la seva major part (614 milions) pel Fons Social Europeu. El problema d’aquest sistema és que l’aportació europea computarà inicialment com a deute de les Comunitats que, d’aquesta manera veuran reduïda la seva capacitat d’endeutament propi i, com a conseqüència de les polítiques d’austeritat i de control del dèficit a les que obliga l’Estat, tendran menys recursos disponibles i hauran de retallar en serveis.

A més, és previsible que el total de recursos destinats a l’aplicació de la LOMQE, no siguin suficients, com va advertir el Consell d’Estat i manifesten les CCAA. Fins i tot les Comunitats governades pel PP s’havien mostrat preocupades per aquesta manca de finançament, tot i que no gosaren dir-ho davant el ministre per la disciplina de partit. A aquesta manca de recursos s’ha d’afegir que s’eliminen definitivament les ajudes per a llibres de text que el PP ja va suprimir el curs passat.

A pesar de tot això, la insigne Consellera d’Educació (?) del Govern balear, Joana Maria Camps, creu “molt satisfactori” aquest finançament que obligarà a noves retallades. Es veu que ha de mostrar el seu agraïment als que l’anomenaren consellera, i que no li importa haver de fer més retallades, ja que és una pràctica que domina molt bé i no li provoca cap escrúpol de consciència.

Share This