– Resulta molt insuficient i culpabilitzador que Isern es limiti a demanar seny als treballadors.

– La supressió de llocs de treball contrasta amb l’inexplicable contractació d’alts càrrecs i càrrecs intermitjos a l’empresa pública municipal.

– Amb l’estalvi de les nòmines de les places no cobertes, per destinar encara més diners al pagament del deute bancari, es continuarà deteriorant el servei.

Vaga dEmayaDavant l’anunci d’una convocatòria de vaga en el servei de neteja viària i recollida de residus de l’empresa pública municipal Emaya, anunciada pel seu comitè d’empresa, el batle Mateo Isern apel·la a la responsabilitat i els seny dels treballadors per tal que aquesta vaga no es dugui a terme.

EU de Palma comparteix la idea de què una vaga d’aquestes característiques en ple estiu tendria conseqüències molt greus, però el que no comparteix és que sempre que s’anuncia un conflicte laboral tota la pressió recaigui sobre els treballadors demanant-los responsabilitat. Les convocatòries de vaga no sorgeixen perquè si, ni són una situació sobtada. Normalment només s’arriba a aquesta situació quan han fallat els canals de diàleg i no s’atenen les peticions bàsiques dels treballadors, encara que estiguin molt justificades.

Mateo Isern diu que “no coneix cap motiu” que justifiqui la vaga. Tal vegada és que no els vol conèixer, perquè el llistat de reivindicacions que presenten els treballadors és prou important, moltes d’elles vénen d’antic i sembla que no hi ha hagut voluntat política per part de l’equip de govern de l’ajuntament de Palma per negociar i trobar solucions.

Segons els sindicats, s’ha reduït un 25% el nombre d’operaris, com a conseqüència d’una reducció pressupostària constant en una empresa pública que genera beneficis econòmics molt importants, tot això ha provocat una pèrdua de la qualitat del servei que és especialment greu en els barris perifèrics. La petició dels treballadors de què es cobreixin les jubilacions contractant treballadors de neteja i recollida, sembla d’una lògica indiscutible, com també ho és la denúncia de la contractació de càrrecs de confiança per amiguisme i fidelitat al partit.

El malestar dels treballadors d’Emaya ve de lluny i les actuacions despòtiques d’algun directiu de l’empresa que, tot i això mantenen els seus càrrec havent incomplit el Codi Ètic de l’empresa, tenen molt a veure amb l’actual crispació.

EU de Palma demana responsabilitat a totes les parts, per tal que sigui possible un acord que faci innecessària la convocatòria de vaga, però aquesta responsabilitat ha de començar pels directius d’Emaya i l’equip de govern municipal, amb el seu batle al capdavant, han de demostrar voluntat i capacitat negociadora i han d’estar capaços d’acceptar totes aquelles reivindicacions que estiguin ben fonamentades.

Apel·lant només a la responsabilitat de l’altra part, sense mostrar voluntat negociadora, no resoldrà el conflicte, com tampoc ho farà la criminalització de la protesta laboral. Els ciutadans de Palma es mereixen un batle amb capacitat negociadora i una empresa municipal que funcioni correctament i mantengui la ciutat neta, encara que s’hagi de renunciar a obtenir beneficis econòmics.

Les demandes dels treballadors/es tenen la virtut de reivindicar llocs de treball de base, per cobrir jubilacions i altres baixes. El benefici econòmic que cerca l’empresa, serà derivat a pagar els bancs. Una vegada més, sembla que els bancs estan davant de les persones i també del conjunt de la ciutat.

Share This