A les Balears, el més de juny ha acabat amb 34.468 cotitzants menys que a l’inici de la crisi.

cues al SOIBLes dades del Ministerio de Empleo sobre l’evolució de l’atur registrat mostren una reducció de 122.684 persones, deixant la xifra total d’aturats registrats en 4.449.701. Com és ben conegut aquesta xifra és molt inferior a l’atur real que registra l’EPA. Bàsicament aquesta reducció és deguda a la temporada turística, ja que les noves contractacions es fan majoritàriament a l’hostaleria i serveis. En termes interanuals, s’ha produït una reducció del 6,59%. L’augment de les cotitzacions a la seguretat social ha estat només de 56.622 persones, cosa que indica que més de la meitat de les baixes a les llistes de l’atur són degudes al desànim o a l’abandó del país, i no responen a haver aconseguit un lloc de feina.

Aquestes dades, molt lleugerament positives, s’ha de complementar amb altres prou significatives: el 43% dels nous contractes indefinits i el 33,54% dels temporals, són a temps parcial, cosa que significa menors salaris i menors ingressos per a la seguretat social, i la tendència va en augment mes rere mes. Per altra part, es segueixen reduint acceleradament les prestacions per atur. Resulta molt significatiu veure que en un any les sol·licituds s’han reduït en més d’un 22%, com a conseqüència directa de la durada dels contractes i de l’enduriment de les condicions per accedir a les prestacions, que fan que cada vegada menys treballadors puguin reunir els requisits necessaris, i entre juny de 2013 i juny de 2014 el nombre de beneficiaris ha davallat un 12,8% i la despesa total per a cobrir les prestacions en un 19,8%.

Pel que fa a les Illes Balears, com és lògic en aquest mes en què s’inicia la temporada alta, també hi ha hagut una reducció considerable del nombre d’aturats registrats que, tot i això, encara es situen en la dramàtica xifra de 62.578 persones. En el nostre cas, la diferència entre l’atur registrat i el que recull l’EPA és encara molt major que la mitjana estatal, s’haurà d’esperar les dades del segon trimestre per a tenir una visió més realista de la situació de l’atur.

Que la millora aparent de l’atur no suposa una millora de la situació de conjunt de la classe treballadora, ho demostren fets com són l’atonia del consum i l’augment insignificant de les compres a l’inici de les rebaixes. Hi ha dades concretes que expliquen aquest fet com són que el 97% de l’augment de beneficis vagin als empresaris, mentre només el 3% va als treballadors, que els salaris segueixen perdent poder adquisitiu i el gran nombre de contractes a temps parcial.

Per a EU està clar que ens trobam molt lluny de la recuperació de la crisi, com es pot veure comparant les dades d’afiliació a la seguretat social. Si a finals de 2008, l’any que va començar la crisi, hi havia al conjunt de l’Estat 19.377.776 afiliats, l 2013, últim any del qual es tenen dades completes, només n’hi havia 16.684.995. Pel que fa a les Balears, a pesar de l’augment de població, el mes de juny de 2013 ha acabat amb 34.468 cotitzants menys que el en juny de 2008. Aquestes dades no reflecteixen completament la situació, ja que no recullen la part d’aquestes cotitzacions que són a temps parcial, que ha augmentat en gran mesura des de l’inici de la crisi. En conjunt, menors salaris, reducció de les prestacions, treball precari i un lentíssim avanç en la creació de llocs de feina: la crisi segueix sobre les espatlles dels treballadors i classes populars, mentre un petit sector de privilegiats veuen augmentats els seus guanys.

Share This