cretu-house-demolished 500Com abans ja havia fet el Consell d’Eivissa, el Ple del Consell de Mallorca aprovarà la setmana vinent l’acord que desenvolupa la llei del sòl per a legalitzar les construccions il·legals en sòl rústic, d’aquesta manera, seguint l’estil habitual del PP, es continuaran premiant els infractors urbanístics, que podran veure legalitzades les seves cases, encara que no compleixin els requisits de parcel·la mínima, superfície, ocupació o qualsevol altre paràmetre.

Amb aquesta decisió, aquelles persones que havien construït contra la legalitat, amb el pagament previ d’unes quantitats econòmiques, es trobaran amb cases completament legals que podran reformar, ampliar o vendre sense cap impediment. El regal que es fa a aquests infractors és impressionant, com també ho és el greuge comparatiu d’aquelles persones que no han infringit la llei i no poden gaudir dels privilegis que ara es dóna als il·legals. Per altra part, es dóna un missatge completament pervers als especuladors: poden construir el que vulguin encara que la normativa ho prohibeixi, que sempre hi haurà una amnistia del PP que permetrà convertir en legal allò que és il·legal, actuen en relació a aquests infractors, com ho fan amb els evasors fiscals, des de les institucions que governa el PP sempre estaran disposats a ajudar els seus amics.

Decisions com aquesta fan que els ciutadans desconfiïn de la política, dels governats i de les lleis. De manera legitima aquells que tenen una parcel·la inedificable, amb una superfície igual o superior a la dels veïns que han edificat il·legalment, es preguntaran per què ells no poden fer el mateix. La política del PP ens porta a la llei de la selva, el més fort pot fer el què vol i les restriccions només cauen sobre la gent més feble.

L’argumentari del PP per aprovar aquesta amnistia és realment paradoxal: asseguren que hi ha 20.000 habitatges en situació il·legal sobre els quals ha prescrit la possibilitat de sancionar-los, i que això és un gran problema social. Sorprèn que si tenen aquestes il·legalitats quantificades, hagin estat incapaços de detectar com anaven creixent com a bolets les construccions il·legals en sòl rústic a la vista de tothom, excepte dels batles i regidors del PP.

El PP no vol protegir el territori, no vol fer complir la llei, però sí que vol fer caixa. Esperen que aquestes construccions que no havien vist fins ara, que han passat els 8 anys de prescripció, serveixi per inflar els pressuposts municipals. Cap dels batles del PP no dimitirà ni demanarà disculpes per haver permès les infraccions generalitzades, però tots ells estaran disposat a recaptar. Però, podria ser que ni això aconsegueixin: la major part dels infractors estan contents i satisfets amb la situació actual i no veuran cap benefici en una legalització que els suposarà una despesa important. Temps enrere aquesta mateixa norma ja va estar en vigor exclusivament a l’illa d’Eivissa i foren molt pocs els que l’aprofitaren… no els feia cap falta per gaudir de les seves cases il·legals!

Share This