El Govern tendrà l’última paraula, per damunt de l’opinió de consells i ajuntaments.

És el pas previ a la privatització general dels ports de les Illes.

llei de portsAprofitant un d’aquests plens extraordinaris del Parlament en els que no es permet fer preguntes ni interpel·lacions, la majoria absoluta del PP ha aprovat una modificació de la Llei de Ports de les Illes, una modificació que segons el conseller de Turisme que la va defendre, s’ha fet amb consens, però ràpidament explica que aquest consens s’ha limitat a l’empresariat del sector nàutic, que ha obtingut tot allò que volia del Govern. En canvi no hi ha hagut ni s’ha cercat el consens amb l’oposició parlamentària, amb els consells, els ajuntaments, les organitzacions socials o els ecologistes, com tampoc amb els propietaris de petites embarcacions que patiran la política del PP afavoridora dels ports destinats a grans vaixells i embarcacions de luxe.

El conseller Jaime Martínez també ha assegurat que amb la nova llei es pretén augmentar la inversió i millorar la competitivitat “eliminant les traves burocràtiques”. És a dir, es reduiran els controls ambientals.

La nova llei deixa tota la capacitat de regular i autoritzar les ampliacions o les noves construccions de ports esportius en mans del Govern balear, que podrà autoritzar ports en contra de la planificació territorial i per damunt de les opinions dels consells insulars i dels ajuntaments, que simplement tendran la possibilitat d’emetre informes no vinculants. És una nova mostra de l’afany centralitzador del PP, que recupera pel Govern competències que ja s’havien transferit. Com en el cas de les indústries turístiques o de les activitats que es poden autoritzar en sòl rústic, el Govern s’atribueix la capacitat d’autoritzar-los per una simple decisió administrativa, que es situa per sobre la normativa territorial o les competències d’altres administracions.

L’aprovació d’aquesta modificació legal, junt al Pla General de Ports que s’està elaborant, és la passa prèvia a la privatització generalitzada dels ports, que ja s’havia iniciat. Una privatització que anirà en la línia, com reconeix el conseller, d’augmentar la “rendibilitat” i afavorir les inversions destinades a un segment d’usuaris d’alt nivell econòmic. Els explotadors d’aquests ports són els que decidiran com es fan les ampliacions i modificacions amb els plans d’ús i gestió que elaboraran ells mateixos.

El PP continua amb la seva línia de legislar en favor d’interessos empresarials privats, a facilitar els tràmits i a residenciar les decisions a les diferents conselleries del Govern, sense que els importi ell més mínim la protecció del territori, evitar la degradació del litoral o l’opinió d’altres sectors socials. Aquesta modificació de la Llei de Ports afavoreix l’especulació i l’explotació privada d’un bé públic com és el nostre litoral, augmentant la seva degradació i privatització.

EU es pronuncia radicalment en contra d’aquesta modificació legislativa i es compromet a treballar en favor de la seva derogació, substituint-la per una norma que tengui com a objectiu central la protecció de la costa i la inserció dels ports en l’ordenació territorial, que correspon als consells insulars amb la participació dels municipis afectats.

Share This