Els consumidors i usuaris de Balears gaudiran de menys drets que els d’altres Comunitats.

Queden sense regulació telefòniques, entitats financeres i la mateixa Administració.

llei de comerçLa llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears, aprovada pel Ple del Parlament en la sessió extraordinària del dia 8 de juliol, ha estat una oportunitat perduda de garantir els drets de la ciutadania davant els abusos comesos per sectors econòmics importants o la manca d’atenció de les administracions públiques. La llei aprovada suposa l’actualització de la llei de 1998, amb la incorporació de diverses normatives europees, però és molt insuficient pel que fa a la regulació dels sectors emergents que acumulen una gran part de les denúncies i queixes dels usuaris, com són les empreses de telefonia, internet, entitats financeres o transport aeri.

La llei fins i tot suposa un retrocés en la protecció dels drets dels turistes com a usuaris i consumidors, eliminant la referència que es feia en la llei anterior, que els incloïa com a sector vulnerable pel seu desconeixement de la legislació o la llengua. Més greu encara és que no es faci un reconeixement explícit d’un altre sector vulnerable que cada vegada és més important: aquelles persones en situació de pobresa o marginalitat que no poden fer front al pagament de les quotes elèctriques o d’aigua, la nova llei no reconeix aquesta realitat i no estableix cap protecció per aquests usuaris.

Al contrari del que passa a altres comunitats autònomes, els ciutadans de les Illes Balears no podran reclamar protecció com a usuaris de serveis prestats per les administracions. Aquesta protecció queda limitada als serveis prestats per empreses privades.

Les deficiències d’aquesta llei vénen motivades per la manca de valentia del PP, que no s’atreveix a implantar controls efectius per a les grans empreses, i que es tem una allau de reclamacions sobre la mala qualitat de serveis públics com la sanitat, l’educació o el transport, molt deteriorats per les retallades dels diversos governs del PP.

Un altre motiu d’haver elaborat un projecte de llei tan deficient ha estat la manca de participació de les associacions de consumidors, que no varen ser consultades per a elaborar la llei, ni s’han tengut en compte les al·legacions que presentaren en el període d’exposició pública.

Per aquestes qüestions, els consumidors i usuaris de les Illes Balears es troben en una situació d’inferioritat en relació als d’altres comunitats autònomes i gaudeixen d’una protecció menor davant els abusos de les grans empreses o de la mateixa Administració.

Share This