Si l’empresa contractada no compleix amb les seves obligacions, s’ha de rescatar la concessió de manera immediata.

Neteja Hospital dIncaSegons denuncien les treballadores de l’empresa, les retallades de personal i de salaris que vol aplicar la concessionària impediran que es faci la neteja diària de l’Hospital d’Inca, i les zones comunes, consultes externes, reanimació i diàlisi, entre d’altres, podrien netejar-se només una vega a la setmana. Si es permet aquesta reducció que es vol implantar, la degradació d’aquest hospital, que ja pateix problemes molt seriosos de manera habitual, arribaria a extrems del tot inacceptables.

Davant d’aquesta situació, la passivitat de la direcció de l’hospital, és incomprensible i demostra una gran irresponsabilitat. No poden rentar-se les mans afirmant que és un problema entre una empresa privada i les seves treballadores, ja que aquesta empresa fa el servei públic de la neteja mitjançant una concessió, però la responsabilitat última és de l’hospital i dels que decidiren autoritzar la concessió i establir les obligacions dels concessionaris.

La gerència hospitalària ha d’actuar de manera immediata, abans que sigui massa tard i la brutícia s’acumuli a l’hospital, amb el risc potencial que això suposa. Si no és acceptable que un espai públic no sigui netejat correctament, en el cas d’un hospital aquest fet pot tenir conseqüències dramàtiques.

Si es decideix donar en concessió la realització d’un servei públic com és la neteja de l’hospital, s’ha de fer de tal manera que en el seu plec de condicions quedin molt clares les obligacions del concessionari, assegurant que tendrà personal suficient, que complirà la legislació laboral i que pagarà, com a mínim, els salaris de conveni. Si tot això no passa la responsabilitat és tant del que contracta com de l’empresa contractada.

Aquest conflicte laboral, amb una possible incidència sanitària molt greu, demostra que la famosa “externalització” que tan li agra al PP no resol els problemes, sinó que els sol agreujar. La gestió privada dels serveis públics no és desitjable en cap cas, però si aquesta es produeix, ha de ser sota un control estricte per part de l’administració pública responsable del servei. Lamentablement, aquesta no sembla ser l’actitud de la direcció de l’Hospital d’Inca, que mira cap a una altra banda davant un conflicte que afecta directament el funcionament de l’hospital.

EU exigeix la intervenció immediata de la gerència de l’Hospital d’Inca en el conflicte generat en el servei de neteja, assegurant que l’empresa concessionària no apliqui retallades que impossibilitin prestar el servei correctament, ni llevi drets laborals a les seves treballadores. Si no s’obtenen garanties de què l’empresa és capaç de mantenir el servei, respectant els drets de les treballadores, s’han d’iniciar de manera immediata els tràmits per anul·lar la concessió i fer-se càrrec de manera directa de la prestació del servei.

Share This