Resolució aprovada pel Consell Polític Interinsular d’EUIB contra la privatització d’AENA.

Aena 3-1El passat 13 de juny, la ministra de Foment va anunciar l’entrada de capital privat dins AENA, fins un 49%, renunciant de moment a la privatització del 60% que s’havia anunciat la tardor de 2013, ben segur que per la pressió d’agents socials, sindicats, Comunitats Autònomes etc.

La privatització d’un 49% es fa amb els arguments de què la majoria continua sent pública, entra capital privat, es manté la xarxa estatal i millorarà l’eficiència en la gestió, la qual cosa permet la congelació de taxes fins al 2025. Res més enfora de la realitat,  l’entrada de capital fins al 49% és la primera passa perquè el capital privat acabi fent-se amb la majoria, només ampliant un 2% ja s’obté, Serà qüestió de poc temps amb la capacitat de pressió dels lobbies interessats en la gestió (grans constructores o companyies com Ryanair, cap d’elles respectuoses ni amb els drets dels treballadors ni amb els drets dels usuaris) que la majoria privada sigui una realitat. La xarxa estatal pot veure’s afectada, al manco en el seu apartat de cohesió social, amb el DORA (Document de Regularització Aeroportuària) aprovat pel Consell de Ministres el passat divendres 4 de juliol, ja que es permet el tancament d’aeroports. Aquí, hem de recordar que tots els Aeroports de la xarxa pública i estatal són sostenibles econòmicament, precisament per funcionar en xarxa.

Hi ha quatre aeroports a Espanya que no són de la xarxa AENA , 2 d’ells mai han entrat en funcionament, un va acabar en concurs de creditors i l’altre funciona amb gestió privada només uns mesos a l’any. Ens referim al de Castelló, Corvera, Ciudad Real i Lleida-Alguaire, respectivament, 1480 milions d’inversió entre els quatre i que estan pagant els ciutadans de Castelló, Múrcia, Castella-La Manxa i Catalunya, per tant la gestió amb capital privat i individualitzada dels aeroports, ha estat un fracàs econòmic.

AENA, segons una carta del seu President, enviada als treballadors, va tenir en el 2013 un benefici net de 715 milions, per tant no hi ha motius per canviar aquest model que funciona.

AENA es manté amb recursos propis, no depèn dels PGE i el suposat deute en realitat equival en gran part a l’import de les grans Inversions fetes en els darrers 10 anys (T4 a Barajas, T1 a Barcelona, nova terminal a Menorca, Eivissa, Màlaga…) El deute el paga AENA mitjançant la seva activitat econòmica, no la paguen els ciutadans. Amb l’entrada de capital privat, el deute haurà de ser assumit per l’administració i gran part dels beneficis, ara públics i que es reinverteixen en els Aeroports passaran a mans privades, deixant de fer-se diverses inversions.

Finalment no és cert que s’hagin congelat les tasses fins el 2025, el DORA estableix una sèrie de particularitats que fan gaire bé inviable que es produeixi aquest fet, i lliga la congelació a situacions externes de despesa, inversions, ingressos etc. que si no es produeixen, no podrà haver-hi congelació.

Per què vendre al capital privat el 49% d’una empresa pública, autosuficient financerament, que no costa un cèntim als fons públics i que té beneficis?

Es calcula que AENA mou aproximadament el 8% del PIB del país, en el 2008, en plena crisi, el Govern valorava la companyia en 30.000 milions d’euros, en el 2014 han baixat la valoració a 15.000 milions, baixant la valoració abaixen el preu de venda pel capital privat, i en molts de casos amb Aeroports pràcticament nous després de les inversions fetes durant els darrers anys. A les illes, entre el 2000 i 2010, AENA ha invertit 847.666.924 euros.

A les Illes, posar els aeroports en mans privades que, si hi entren, no serà per pagar el deute, sinó per tenir beneficis, significa posar el sector econòmic principal, com és el turisme i el dret a la mobilitat dels seus habitants i visitants en mans privades.

El Govern Balear, el Parlament, Ajuntaments, Consells Insulars, Cambra de Comerç, Hotelers, PIMES, Partits i Sindicats s’han pronunciat en contra de la privatització d’AENA, per diferents motius, però des de la consciència que el seu impacte per a l’economia i els interessos socials de les Illes serà molt dolent.

La privatització, a més, tindrà efectes molt negatius entre els treballadors dels Aeroports de les Illes, no només sobre els d’AENA, sinó damunt dels 12.000 llocs de feina directes, està clar que un dels objectius serà la desregularització laboral i l’adjudicació a subcontractes dels grans empresaris feines que actualment realitzen PIMEs o companyies que no poden competir amb una situació de darwinisme social, si no rebaixen les condicions laborals.

És un escàndol el silenci del Govern de Bauzá a les Illes Balears, que des del passat 13 de juny, data de l’anunci de la privatització per part de la ministra, no hagi tingut una desposta contundent. Sent fidel a les resolucions aprovades pel Parlament en diverses ocasions i també amb la mateixa posició del PP a les Illes Balears, manifestada públicament, en contra de la privatització d’AENA, el Govern hauria d’encapçalar la mobilització de les Balears contra aquest despropòsit.

 Per aquestes raons, reunida la Presidència d’EUIB, resol:

  • Seguir manifestant la  nostra  oposició a l’entrada de capital privat dins AENA.
  • El nostre compromís en la defensa de la xarxa pública estatal, com a millor garantia per al manteniment dels nostres aeroports.
  • Fer una crida al conjunt de la societat civil, política i a les administracions de les Illes per fer un Front Comú en defensa dels interessos de les Balears i en contra del procés de privatització engegat pel Govern del PP.
  • Emplaçar a Esquerra Unida Federal a engegar una campanya específica denunciant aquest nou atac al sector públic.
  • Iniciar totes les mesures possibles per part dels càrrecs públics d’EU i també del grup parlamentari Izquierda Plural  per frenar aquesta nova privatització.
  • Donar el nostre suport a les accions i reivindicacions que els treballadors d’AENA o els seus representants puguin realitzar contra la privatització.
  • Iniciar una campanya a les Illes contra la privatització.

Defensem el sector públic, defensem AENA, no és una privatització, és una estafa.

  

Palma de Mallorca 5 de juliol de 2014

Share This