RebaixesLa temporada no és igual de bona per a tothom, mentre que l’hostaleria i l’oferta turística residencial esperen una nova temporada de rècords, l’oferta complementària i el comerç no veuen cap millora o empitjoren en relació a l’any passat. Totes les patronals de comerç coincideixen en que la temporada de rebaixes, que ja ha superat el seu moment àlgid, ha estat molt inferior al que s’esperaven. En cap s’han superat els resultats de 2013 i en molt són inferiors.

Les causes són diverses, i el tipus de turisme que tenim és una d’elles, ja que al mateix temps que hi ha un segment de súper luxe, que no consumeix en el comerç tradicional, la proliferació del “tot inclòs” fa que molts d’ells a penes consumeixin fora de l’hotel. Però tant o més important que això és la poca capacitat adquisitiva de la població local, que ha de reduir la seva capacitat de compra per atendre necessitats bàsiques com són l’alimentació o les derivades de l’habitatge.

La prova d’aquesta manca de capacitat adquisitiva de la població local, la trobam en el fet de que ens els municipis de l’interior els resultats de la temporada de rebaixes són inferiors als municipis turístics.

Les dades del comerç són un reflex més de les desigualtats socials i de que els beneficis del turisme es queden en molt poques mans. Aquest fet no és només una injustícia, sinó que té efectes molt negatius sobre empreses i sectors econòmics importants. En contra del que afirmen sectors de la patronal o les institucions que defensen les polítiques ultraliberals, les reduccions salarials no serveixen per a generar més ocupació i, en canvi, redueixen la seva capacitat adquisitiva, generant pèrdues de rendibilitat de sectors i, a l’hora, tancament d’empreses i acomiadaments de treballadors.

Share This