InfermeresLes dades facilitades pel Servei Nacional de Salut, així ho certifiquen. Cada infermera d’atenció primerenca ha d’atendre 2.000 targetes sanitàries, 334 més que la mitjana estatal. Pel que fa als metges del mateix sector, també ens situam molt per davall del que seia desitjable, i cadascun d’ells ha d’atendre de mitjana 1.666 cartilles, molt més que al conjunt de l’Estat, allà on la mitjana és de 1.250 targetes.

És evident que les transferències sanitàries no arribaren amb un finançament adient, com també ho és que tenim un creixement poblacional que avança més de pressa que les infraestructures que es creen per atendre aquesta població i que el finançament de la Comunitat, tot i haver millorat, no és suficient, però aquestes dades no s’expliquen només per aquests motius, sinó que també tenim la deixadesa del Govern Bauzá, que mai ha tengut la sanitat pública com una de les seves prioritats, i per les grans retallades que s’han dut a terme.

Les mancances de pressupost global no poden explicar sempre les mancances del sistema sanitari: és una qüestió de prioritats, si no es dedicassin tants recursos per a reduir el deute bancari o per a fer front a obres faraòniques com el palau de congressos de Palma (una infraestructura abandonada pels que la reclamaven amb urgència) es podrien dedicar més recursos a la sanitat pública.

Per a EU, la manca de personal suficient per a l’atenció primerenca en la sanitat és un fet greu, que perjudica l’atenció que reben els seus usuaris. Més enllà d’això, aquesta manca de professionals, fa que es derivin més casos als hospitals. És ben conegut que una bona atenció primerenca és decisiva per atendre correctament els malalts, i que l’atenció i el tractament ràpid fa que moltes patologies es curin en un estadi inicial o no derivin a malalties més greus. Així mateix, és decisiva a l’hora d’adoptar mesures preventives i donar informació als usuaris. L’atenció primerenca és la porta d’entrada de la sanitat pública i ha d’estar dotada amb suficiència si volem tenir un bon sistema.

EU exigeix que es destinin més recursos a l’atenció primerenca, dins la millora global que necessita la sanitat pública, acabant amb les retallades i donant prioritat a la despesa sanitària, que ha d’anar molt per davant d’altres despeses prescindibles o ajornables.

Share This