Far de sa ConilleraEl Ministeri de Foment està decidit a treure rendibilitat econòmica dels fars de les Illes, privatitzant-los i donant-los un ús elitista. Aquestes instal·lacions públiques, ja han perdut les funcions que tengueren quan es construïren, però encara poden donar servei a la comunitat i la seva conversió en hotels o restaurants de luxe suposa una passa més cap a la privatització generalitzada que impulsa el PP de béns i serveis públics i continuar restringit l’accés dels ciutadans al domini públic marítim-terrestre.

L’Autoritat Portuària de Balears, una entitat econòmicament molt sanejada, ha reconegut que havia rebut unes cinquanta sol·licituds d’informació d’empreses interessades en l’explotació comercial dels fars, però sembla que en aquests moments només hi ha 5 projectes empresarials en tramitació.

Per la seva situació, en indrets que dominen vistes molt amplies, els fars són un objecte de desig molt golós per alguns negocis turístics, però aquesta no hauria de ser la destinació d’uns edificis històrics que haurien de mantenir el seu caràcter públic i la seva funció social.

Segons sembla, el projecte més avançat és el que promou el grup d’empreses matutes a sa Conillera, una illa amb el grau més elevat de protecció, que està declarada Reserva Natural pels seus extraordinaris valors ecològics, que són d’una gran fragilitat. L’accés a aquest illot està restringit i no es permeten desembarcaments privats en ell, però la conversió del far en un hotel suposaria desembarcaments habituals i activitats incompatibles amb la seva preservació. Totes les institucions insulars s’han oposat a la transformació del far en un hotel, però queda en mans del conseller de Medi Ambient (que ja ha demostrat que el que li importa és afavorir els empresaris i no protegir el territori sota la seva jurisdicció, en el cas de Tagomago) i de l’APB.

El far de la Mola de Formentera, que té una situació excepcional, és el que recull més propostes de diferents empreses. A pesar que el Consell de l’illa ja ha reclamat el seu ús cultural, sembla que la iniciativa privatitzadora es continua tramitant. L aresta de fars són els de Favàrtix i Punta Nati a Menorca i el de Cap Blanc a Mallorca.

EU s’oposa com a criteri general a la privatització dels fars i exigeix que, en aquells que es trobin en espais protegits fràgils, la seva destinació sigui únicament de caràcter ambiental i d’estudi i protecció dels seus valors. Quan el grau de protecció de l’indret en el qual es situen els diversos fars ho permeti, l’alternativa més lògica seria destinar-los a usos culturals, ja que són edificacions d’un gran valor històric. També seria acceptable la seva utilització com alberg o activitats recreatives respectuoses amb el medi ambient, però en cap cas és acceptable que aquests béns públics es converteixin en llocs exclusius i excloents.

Share This