El gran nombre d’accidents és conseqüència de les males condicions de treball.

Treball perillósSegons les dades facilitades pel Ministeri d’Ocupació, en els mesos d’abril i maig d’enguany s’ha produït un gran augment de la sinistralitat laboral, com ho demostra el fet que en aquests dos mesos s’hagin produït quasi el doble d’accidents dels què es produïren en tot el primer trimestre, que ja era més alta que la del primer trimestre de 2013. En aquest període, s’han produït dos accidents mortals, cosa que ens situa en el pitjor lloc de totes les comunitats autònomes pel que fa a la incidència.

Sens dubte, les condicions laborals en què es desenvolupa la feina de la major part de treballadors, tenen molt a veure en aquests resultats. La precarietat i la incertesa sobre el futur fa que molts treballadors acceptin feines per a les quals no tenen la preparació necessària o que es fan sense les mesures seguretat suficients. També molts empresaris incompleixen les normes de prevenció i seguretat, i els ritmes de treball exagerat o les jornades abusives fan que els treballadors facin la seva feina en unes condicions molt allunyades del que seria òptim.

La reforma laboral i la manera com s’està abordant la crisi econòmica es troben darrere aquesta situació que provoca greus accidents laborals o fins i tot la mort de treballadors, com també si troba la persecució inquisitorial de les baixes, que fa que molts treballadors no les reclamin quan es troben malalts, o que es donin d’alta abans d’haver-se recuperat de les seves malalties.

Davant el deteriorament molt majoritari de les condicions en què els treballadors fan la seva feina, l’actuació de l’autoritat laboral és molt tèbia i de vegades inexistent. Per tot això, EU exigeix una actuació contundent de la Inspecció de treball que denunciï i sancioni els incompliments de la normativa de prevenció i salut laboral, així com els ritmes de treball excessius i les jornades abusives.

Share This