Foto roda premsa 8 de juliol web

 

                                         ANTECEDENTS

 Des de la seva X Assemblea, celebrada el desembre del 2010, l’eix vertebrador de la política d’IU és aconseguir la convergència de totes les forces polítiques i socials que volen construir un model de país fonamentat en els drets socials i laborals, les llibertats individuals i col·lectives i una democràcia participativa d’alta intensitat.

Els resultats de les passades eleccions europees han posat en relleu la desafecció d’una part important de la població cap a les polítiques neoliberals impulsades des d’Europa i la seva creixent desconfiança cap als dos partits, PP i PSOE, que, amb matisos, les han impulsades. Així mateix, les eleccions del 25 de maig, tant per l’alta abstenció com per l’orientació del vot emès, han demostrat que la ciutadania reclama noves maneres de fer política i fórmules de participació directa en la presa de decisions

És per això que el Consell Polític Federal d’IU i el Consell Polític Interinsular d’Esquerra Unida de les Illes Balears, en les seves respectives reunions celebrades amb posterioritat a les eleccions europees varen adoptar dues decisions de singular importància:

– Fer una nova crida a la convergència social i política de les forces oposades al neoliberalisme bipartidista

– Posar en marxa un procés de renovació interna d’IU per tal de fer un «gir cap a la ciutadania» que suposi un canvi en el seu discurs i, també, en els seus mecanismes de presa de decisions.

Aquesta crida a la convergència social i política, expressada en el manifest adjunt titulat «Crida pel Canvi, Junts guanyarem!», fou presentada públicament el passat dia 8 de juliol.

Així mateix, dijous dia 17 de juliol es va mantenir una reunió entre representants d’EU i de Més on aquests manifestaren la seva disposició a arribar a una confluència electoral amb EU a les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i generals en un projecte que superi les sigles i quotes de partit. Una posició que EU ja expressava en el seu manifest quan afirmava que » El moviment que volem posar en marxa no és només per presentar-se a les eleccions ni, molt manco, és per arribar a acords electorals oportunistes entre forces polítiques que vulguin rendibilitzar millor el seu suport electoral. Aquesta actitud forma part de la vella política que cal deixar definitivament enrera«

Per tant, la disposició manifestada per Més, que supera actituds mantingudes pels partits integrants de Més en un passat no gaire llunyà, ha estat acollida per EU amb molta satisfacció, com no podria ser d’altra manera, i, en aquest sentit, ha decidit traslladar a Més la següent

PROPOSTA

1.-La convergència electoral ha d’estar oberta a totes aquelles persones, organitzacions i partitsque s’oposen al model neoliberal impulsat pel bipartidisme a tots els nivells institucionals.

2.- S’ha de fer una crida a la responsabilitat de totes les organitzacions polítiques i socials per tal de respondre a l’anhel de canvi i les necessitats de la ciutadania

3.- En aquest sentit, i des del punt de vista polític, s’ha de fer el màxim esforç per implicar els partits insulars de Menorca i les Pitiüses i, d’una manera especial, s’ha d’obrir a la participació de Podemos que, després del 25M, s’ha convertit en una peça clau de l’esquerra alternativa tant a les Balears com al conjunt de l’Estat.

4.- Des del punt de vista social, cal fer una crida ciutadana a la participació, a ni deixar-se enganar pel discurs del «tots són iguals», a participar activament en la mobilització social i, també, a la lluita electoral

5.- La convergència electoral ha de pivotar entorn de un programa il·lusionant que impulsi els drets socials i laborals, la sostenibilitat mediambiental, la democràcia participativa i les llibertats individuals i col·lectives.

6.- La convergència electoral s’ha d’intentar estendre a totes les institucions de les Illes Balears i cercarà la col·laboració amb totes les altres experiències d’arreu de l’Estat i d’Europa que comparteixin els mateixos principis programàtics

7.- La convergència electoral s’ha de construir des de baix i entre tots i totes. Per això, la denominació de les candidatures electorals, la nominació dels candidats i el grans trets de l’actuació institucional que es dugui a terme s’haurà d’elaborar de manera participada i oberta entre totes les persones que s’impliquin en aquest projecte de canvi.

8.- El fruit d’aquest procés de convergència ha de ser honest en la ciutadania: estam davant una ocasió històrica que no pot abocar en la decepció de la ciutadania que ens hagi donat el seu suport. Per això:

– S’ha de mantenir una actitud transparent respecte a quins partits i col·lectius donen suport al projecte

– S’ha de ser transparent quant als mètodes de presa de decisions i patrimoni dels càrrecs públics

– S’ha d’elaborar un programa que, a més de fer-se de manera participada, reuneixi les següents característiques:

            – ser clar i intel·ligible

            – ser factible: no s’ha de prometre allò que no es pot complir

            – que distingeixi entre allò que es pot aconseguir durant els quatre anys del mandat electoral i allò que necessitarà un període de temps més llarg

            – que distingeixi entre allò que es pot modular en funció de les circumstàncies sobrevingudes i allò que és irrenunciable

CRIDA PEL CANVI

Junts guanyarem!

El dia 25 de maig, la ciutadania ha dit clarament que ja no es creu el missatge dels partits majoritaris: només 12 de cada 100 electors varen votar el PP i altres 10 votar el ell PSOE.

La gent està indignada amb els retalls, la pèrdua de drets socials i laborals i els enganys de què han estat objecte pels successius governs; però l’altíssim índex d’abstenció demostra també que són majoria els qui pensen que la política no és la solució i que no val la pena anar a votar.

En aquest context, l’esquerra, malgrat l’espectacular increment de vots que ha tengut, està encara molt lluny d’haver obtingut la confiança ciutadana que necessita per trencar amb la situació actual i per construir, a les Illes Balears, al conjunt de l’Estat i a Europa, un model de convivència just, sostenible, igualitari, participatiu i tolerant.

Aquest canvi vendrà de la mà de la mobilització social i la consciència ciutadana però, per fer-ho possible, també és necessari que l’esquerra sigui capaç de sintonitzar amb la majoria de la societat, que abandoni el paper de “representant de” per convertir-se en una part més del moviment pel canvi i, sobretot, que sigui capaç de sacrificar els seus interessos i picabaralles partidistes per unir-se i posar-se al servei de l’interès general.

El moviment que volem posar en marxa no és només per presentar-se a les eleccions ni, molt manco, és per arribar a acords electorals oportunistes entre forces polítiques que vulguin rendibilitzar millor el seu suport electoral. Aquesta actitud forma part de la vella política que cal deixar definitivament enrere.

Aquesta CRIDA PEL CANVI es fonamenta doncs:

  1. En la unitat de les forces polítiques, socials i ciutadanes que s’oposen al model neoliberal socialment injust, ecològicament insostenible i de baixa qualitat democràtica
  2. En fonamentar aquest unitat en un programa d’actuació clar, il·lusionant i factible
  3. En construir aquesta unitat, des de baix, sobre la base de l’acord programàtic i la voluntat d’empènyer tots i totes en la mateixa direcció
  4. En projectar aquest impuls de canvi a tots els nivells: el de les idees, el social, el polític i l’electoral.
  5. En un contracte clar amb els electors que expliqui bé el que es farà i el que no es farà i on les grans decisions siguin sotmeses a referèndum

Un acord des de baix vol dir un acord entre gent que es mou i que es troba en la lluita i en el camí: és el contrari, per tant, d’un acord entre gent aturada que negocia des de dalt. Per això, EUIB, en el marc de la Convergència Social i Política impulsada per IU arreu de l’Estat, es compromet a convertir aquest procés en l’eix central dels seus esforços.

       Per això, començam des d’ara mateix un debat programàtic “en blanc”, sense posicions prefixades i sense fer compartiments estancs entre institucions per tal que pugui recollir les inquietuds ciutadanes tal com les sent la ciutadania.

       Per això posam a debat els mecanismes de participació i presa de decisions a tots els àmbits.

       Per això ens posarem en contacte amb la societat civil organitzada i d’altres partits per cercar punts d’encontre

       Per això, redoblarem els nostres esforços en l’organització d’assemblees de base, en la lluita social i en l’hegemonia de les idees.

Ens posam, doncs, a caminar, però ho fem amb la mà estesa i amb l’esperança de trobar molta gent pel camí.

Share This