– No són suficients ni el finançament ordinari ni les inversions de l’Estat.

– A pesar de la riquesa d’algun sector, les necessitats socials són extraordinàries.

balances fiscalsBauzá confia en què la publicació de les balances fiscals demostri el que ja tots sabem: que l’aportació que es fa a l’Estat via imposts és molt superior del retorn que rebem via finançament o inversions de l’Estat. Per a Bauzá aquesta demostració, ha de servir per a millorar el finançament de la nostra Comunitat, millorant els comtes autonòmics i la capacitat d’actuació sobre la problemàtica econòmica i social.

Per a EU, tot i considerar que la publicació de les balances fiscals és una obligació de transparència, que s’hauria d’haver produït molt abans, i desitjant que el ministeri de Montoro no les “cuini” fins al punt de desvirtuar-les, pensam que aquest fet per si sol no resoldrà cap problema de finançament.

A les Illes Balears patim unes mancances històriques que són producte de la manca d’inversió estatal i del mal finançament de les competències transferides. La reforma de l’Estatut d’Autonomia va intentar posar remei a aquesta situació, incorporant el que s’ha conegut com a “inversions estatutàries” que implicaven una inversió mínima assegurada per part del govern central. Això no obstant, tot i que l’Estatut va tenir un gran suport a la cambra autonòmica i que és una llei orgànica estatal, l’Estat ha incomplert sistemàticament la seva obligació legal i no ha fet efectives les inversions obligatòries. Això ja passava amb el govern de Zapatero, les inversions del qual eren molt inferiors al que s’havia pactat, i han desaparegut completament amb el govern Rajoy. Davant aquesta discriminació il·legal, el Govern balear presidit per Bauzá ha estat completament incapaç de fer-se valer a Madrid i ha acceptat resignadament la situació.

Les anomenades “inversions estatutàries” no arriben i les inversions ordinàries de l’Estat que venen reflectides en els Pressuposts Generals són les més baixes de la història, sense que el Govern o els parlamentaris balears del PP hagin aconseguit cap millora.

El panorama és molt preocupant, ja que el ministre Montoro ja ha afirmat que enguany no s’encetarà la reforma del model de finançament, a pesar de ser una obligació, i les mesures fiscals de caràcter populista que ha aprovat el govern central, suposaran menys ingressos i menys transferències. Per aquest motiu, el ministeri d’Hisenda pressiona les comunitats autònomes perquè apliquin noves retallades i nous copagaments.

EU entén que aquest no és un moment per a reduir la pressió fiscal i reduir els ingressos quan hi ha tantes necessitats. És correcte reduir la pressió sobre les rendes més baixes i també la quota de l’IVA, especialment en alguns sectors, però s’ha de compensar a les comunitats autònomes per la pèrdua d’ingressos, que les obligarà a noves retallades si no es corregeix la situació. Entenem que el que s’ha de fer és augmentar la pressió sobre les rendes més altes, que tenen un tracte de favor, i combatre el frau fiscal, però en cap cas s’han de reduir els ingressos de les administracions públiques.

Fins ara, Bauzá s’ha dedicat a fer declaracions i anunciar iniciatives que mai es concreten, ara distreu l’atenció amb les balances fiscals i amb una carta als reis en forma de proposta de nou REB, però ha estat incapaç d’exigir el finançament que ens correspon.

EU entén que no és necessari seguir donant voltes sobre propostes que hipotèticament es podrien complir en el futur, sinó exigir amb fermesa que s’apliqui allò que ja és norma obligatòria: inversions estatutàries, no discriminació en els PGE, nou model de finançament i atenció als problemes de la insularitat. Si no hi ha prou decisió política per a exigir el que ja està legislat i el que ens correspon, no ens podreu creure que les balances o el nou REB puguin resoldre la situació.

A les Illes Balears necessitam imperiosament un millor finançament per acabar amb les retallades, per atendre les grans necessitats socials i per a millora les infraestructures. Fins ara el govern Bauzá no ho ha aconseguit per manca de coratge, ja és hora de que es deixi de declaracions i què exigeixi amb contundència el que ens correspon.

Share This