Es sospita d’una possible operació urbanística encoberta darrera d’aquest traçat concret del gasoducte.

EU dóna suport a les organitzacions veïnals i fa una crida per la defensa del territori i la participació ciutadana per sobre dels criteris economicistes.

gasoducteLa construcció del tram del gasoducte que transcorre entre Son Reus i Calvià no està exempta d’una polèmica més que justificada. Tal com constatarem la gent d’Esquerra Unida, que vàrem assistir el passat dimarts 22 a la reunió celebrada al parc de Son Roqueta entre els representants veïnals de Son Roca, Son Roqueta, Son Puig i Son Rapinya, l’empresa promotora del projecte, l’Ajuntament de Palma i els grups polítics municipals, aquest projecte té una sèrie de deficiències difícilment comprensibles.

En matèria d’informació i de participació ciutadana, l’Ajuntament representat pel senyor Jesús Valls, coincideix amb l’empresa promotora en què “va passar un període d’exposició pública”. Resulta insultant escudar-se en aquesta proposta. Quan una administració pública creu en el diàleg, el consens, la presa de decisions compartida i l’empoderament de la ciutadania, no es queda a l’espera de què els veïns i veïnes llegeixin el BOIB cada matí a l’espera que es publiqui res sobre la seva barriada.

Especialment greu és l’incompliment del Reglament de Participació Ciutadana, que als seus articles 11 i 12 determina que les entitats veïnals tenen el dret a ser considerades com a “part afectada” per les obres de caràcter general, per tant, l’Ajuntament està obligat a tenir-les informades “amb antelació suficient” per a poder fer valer aquest dret. Això dista molt del que ha passat, ja que els veïns i veïnes s’han adonat quan estaven marcant els arbres per a la seva tala o bé quan ja els havien arrabassat. La regidora del Districte Nord, present a la reunió en nom del PP, no va donar cap mena d’explicació sobre els motius pels quals no es va tractar aquest tema a la Junta de Districte.

En matèria mediambiental aquest projecte és devastador. No els ha semblat important que una part del recorregut passi per una ANEI, o que s’hagi decidit la tala de diverses hectàrees d’arbres -que en alguns casos són centenaris- o la destrucció d’una àrea del Parc de Son Roqueta que resulta ser un torrent i que sense arbres, o amb arbres molt joves (com els que tenen pensat fer servir per repoblar), corre el risc d’erosió del terreny amb les pluges de la tardor i l’hivern.

El traçat actual resulta incomprensible. La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ja recomana que aquest tipus d’infraestructures passin per vials ja existents. Resulta molt complicat d’entendre que s’hagin de destrossar boscos quan hi ha consens veïnal per obrir els carrers i soterrar el gasoducte. “Ens estimam més 3 o 4 mesos d’obres a la carretera que haver d’esperar 40 o 50 anys per veure els pins crescuts” diuen els veïns.

El Gener de 2013, quan els veïns d’Establiments s’oposaren a què el gasoducte afectàs el seu barri, la proposta de traçat alternatiu era més de 5 kilòmetres més curta i, en lloc de travessar la muntanya, anava pel Camí dels Reis. ( http://www.diariodemallorca.es/palma/2013/01/27/trazado-gasoducto-destroza-zona-establiments/822801.html)

I és que aquesta, la proposta del Camí dels Reis, sembla la més raonable.

Però, tal com va confessar l’empresa promotora del projecte, resulta més ràpid i, per suposat, més econòmic destrossar els boscos i la muntanya que haver d’obrir carrers i carreteres, i molt menys, una tan important com Camí dels Reis, que al perjudici econòmic s’ha de sumar la molèstia que ocasionaria a la ciutadania. Un perjudici que l’Ajuntament, sembla no voler infligir a la ciutadania, només als boscos de l’entorn de Palma.

Esquerra Unida creu que no és possible que tants despropòsits siguin casualitat. Resulta molt factible que el gasoducte sigui l’excusa per començar a establir els nous límits de Ciutat. I és que les zones de Son Puig, Son Roca, Son Roqueta i Son Rapinya, a causa de la seva posició geogràfica, resulten especialment atractives per al creixement urbanístic. Durant la reunió, el senyor Valls ja va confirmar que entre Son Roca i el Polígon de Can Valero, pel tram previst que transcorri el gasoducte, en un futur, passarà també un vial que unirà aquests dos punts.

Aquest cas comparteix moltes semblances amb el mètode habitual del creixement urbanístic i l’especulació a Ciutat que és la construcció d’un vial a sòl rústic més enllà dels anells de les principals vies urbanes per deixar uns terrenys llestos per a construir.

En resum, el traçat d’aquest gasoducte és un despropòsit urbanístic i mediambiental i evidencia la manca de democràcia i participació ciutadana en un procés tan important com aquest que modifica la fesomia dels barris. Per aquests motius, Esquerra Unida dóna suport a les entitats ciutadanes i veïnals de les zones afectades i feim una crida les forces cíviques i polítiques a apostar per la defensa de la Democràcia Participativa i del territori com a drets fonamentals per sobre de criteris economicistes de negoci.

Share This