– Les dades d’atur continuen en percentatges dramàtics.

– L’ocupació que es crea és de molt mala qualitat.

Treball temporalL’arribada de l’estiu ha afavorit la creació de llocs de feina, temporals en la seva gran majoria. L’ocupació al conjunt de l’Estat augmenta ,en el segon trimestre de 2014, en 402.400 persones. També en còmput anual hi ha un augment, que és de 192.400 ocupats més (l’1,12%). A pesar de la reducció del nombre d’aturats d’aquest trimestre, la xifra total encara es situa en 5.622.900 persones.

La reducció del nombre de persones aturades en aquest semestre (310.400) és inferior a les ocupacions creades, segurament la incorporació de persones joves al mercat de treball, origina aquesta diferència.

Una altra dada lleugerament positiva és l’augment de persones actives (aquelles que estan ocupades o que cerquen feina activament) que és de 92.000. Això no obstant, encara hi ha 232.000 persones actives que fa un any.

El nombre de llars en què tots els seus membres estan sense feina es redueix molt lleugerament, però encara són 1.834.000 llars.

Com era d’espera l’augment de l’ocupació a les Balears ha estat el major del país amb 83.300 (19,90%) persones ocupades més. Això contrasta amb el còmput anual, en el que les Balears queden molt lluny d’aquests resultats, situant-se just per davall de la mitjana. Una demostració clara de l’extrema temporalitat de la nostra economia que, lluny de reduir-se, és cada vegada més acusada.

El nombre de persones aturades que hi ha a les Illes Balears, encara és dramàtica: 118.000, segons l’EPA. El contrast entre aquestes dades i la xifra de persones inscrites com a demandants de feina a finals de juny (62.578), és espectacular, quasi un 47% dels aturats no estan inscrits. La raó d’aquesta diferència és molt senzilla: els aturats sense dret a prestacions, que cada vegada són més, no veuen cap avantatge en apuntar-se a un servei anomenat d’ocupació, que no té cap utilitat a l’hora de cercar feina. Les xifres que més a més es publiquen sobre la suposada evolució de l’atur, no tenen la més mínima validesa, únicament l’EPA ens dóna una idea aproximada de la realitat.

El conjunt de les dades facilitades per l’EPA, com les d’altres organismes, semblen indicar que s’ha tocat fons en la recessió i que s’inicia una lentíssima generació de nous llocs de feina. Tot i això, encara estam en pitjor situació que al segon trimestre de 2011 i a anys-llum de la que hi havia abans de l’inici de la crisi.

Les xifres de l’atur al conjunt de l’Estat i a les Balears continuen essent extremadament dramàtiques, com ho és el del nombre de llars en què tots els seus components es troben sense feina. Al mateix temps, la baixíssima qualitat de l’ocupació que es crea fa que, en molts casos, trobar un lloc de feina no suposa sortir de la pobresa, una xacra que, com denuncien totes les organitzacions socials, no para d’augmentar i es fa crònica.

Share This