– Segons la Sindicatura de Comptes, es produeixen il·legalitats de manera sistemàtica.

IB-SalutLa Sindicatura de Comptes ha lliurat al Parlament l’informe de la comptabilitat de l’any 2012, el primer governat íntegrament pel PP, i les conclusions que extreu de la gestió econòmica de l’IB-Salut són d’una gravetat extrema, que mereixen les explicacions pertinents i, si n’és el cas, l’assumpció de responsabilitats polítiques al nivell que calgui.

El conseller Sansaloni ha de sortir a explicar com és possible que es produïssin aquest conjunt d’irregularitats i sobre les mesures que ha pres o pensa prendre per tal d’evitar que es tornin a produir. Tot i que el 2012 encara no era conseller, tenia una responsabilitat directa, ja que des del març d’aquell any, era vicepresident de l’IB-Salut, encarregat de la seva gestió financera.

En aquella època, la gestió econòmica de l’IB-Salut era caòtica, irregular i sospitosa d’afavorir determinades empreses. Que no eren les que feien les millors ofertes, i de fer duplicitat de pagaments. Mentre hi havia aquest descontrol i malbaratament de recursos públics, es produïen retallades brutals, que afectaven molt greument als pacients i als professionals sanitaris, tot un exemple del què no s’ha de fer en la gestió d’un servei públic.

“S’incompleix sistemàticament la normativa en matèria de contractació pública”, que es fa sense cap classe de control intern i es fan fraccionaments il·legals per tal d’eludir la Llei de Contractes del Servei Públic. S’han pagat factures incorrectes i prestacions insatisfetes, però no s’ha demanat el retorn de la despesa. A l’hospital Son Espases, el 90% de les contractacions s’han fet de manera directa, incomplint “de manera reiterada i sistemàtica” la normativa de contractació pública.

Segons la Sindicatura de Comptes, “hi havia un descontrol absolut en el pagament de les nòmines i el règim de control intern era un desastre absolut”. Tanta irresponsabilitat, tanta ineptitud i tant mal ús dels recursos públics no poden quedar impunes, algú haurà d’assumir responsabilitats polítiques pel desastre. No pot ser que un informe tan demolidor com ha fet la Sindicatura de Comptes es guardi en un calaix i no passi res, fins que dins un any tornem a parlar d’un nou informe que observa les mateixes irregularitats.

La bona gestió dels recursos públics és sagrada i no es pot permetre que es malbaratin per part d’uns gestors incompetents. En aquesta època d’austeritat i retallades, aquests fets tenen una gravetat especial.

El conseller Sansaloni ja hauria d’haver demanat una compareixença davant el Parlament per explicar que pensa fer de cara al futur i quines responsabilitats es depuraran del passat, però ja sabem que el PP només utilitza la cambra autonòmica per a convalidar les decisions que ha pres prèviament el Govern i que té una autèntica al·lèrgia a les compareixences i a les sessions de control. Per això no pot quedar així, fan falta explicacions i fan falta ja.

Share This