La Sindicatura de Comptes hauria d’identificar aquelles pràctiques susceptibles de sanció.

Sindicatura de ComptesVan passant els dies des que la Sindicatura de Comptes va presentar el seu informe demolidor sobre la gestió de l’IB-Salut al llarg de tot l’exercici 2012 i no hi ha reaccions polítiques dignes d’aquest nom. Com és habitual, els gestors de l’IB-Salut esperaran que l’escàndol escampi, diran que tenen molt en compte les recomanacions i que a partir d’ara faran bondat. És el de sempre, els informes i les memòries de la Sindicatura de Comptes serveixen per constatar males pràctiques en la gestió econòmica de les administracions, però no per a corregir-les.

De fet, la portaveu del Govern, Núria Riera, li ha restat importància, ho ha atribuït a l’herència rebuda i ha afirmat que ja s’han pres les mesures adients. Com sempre. Però el responsable màxim d’aquest desgavell i d’aquestes il·legalitats, Martí Sansaloni, no ha donat la cara ni ha demanat una compareixença urgent al Parlament, com seria la seva obligació política.

Estam parlant de qüestions molt greus. No és només que s’hagin adoptat procediments administratius incorrectes o que hi hagi hagut errors en la gestió, sinó d’actuacions sistemàtiques al marge de la llei. I la llei no està perquè la compleixin només els ciutadans “normals” sinó que, mol especialment l’han de complir els que tenen la funció d’administrar els recursos públics. I les sancions que puguin correspondre, també els ha d’afectar a ells.

Els informes de la Sindicatura de Comptes solen ser molt documentats i rigorosos: defineixen les deficiències i proposen solucions, però any rere any veiem que es repeteixen les deficiències, sense que aquests informes tenguin cap resultat pràctic. Tal vegada perquè la Sindicatura no arriba a aplicar totes les seves funcions atribuïdes per la llei, que inclou detectar “les infraccions, abusos o pràctiques irregulars que s’hagin de corregir o sancionar(Art. 12,1. b).

EU demana a la Sindicatura de Comptes que faci una passa més i identifiqui aquelles pràctiques, que per la seva condició abusiva o il·legal, siguin mereixedores de sancions. Per altra part, demana la intervenció de la fiscalia, ja que “l’incompliment sistemàtic de la Llei de Contractes del Servei Públic” encaixa perfectament en supòsits delictius que haurien de ser investigats i, eventualment, rebre una condemna penal.

Share This