La llei s’ha d’aplicar a tot el litoral de les Illes sense excepcions.

ajuntament dArtàEstà previst que avui l’equip de govern de l’ajuntament d’Artà, amb la connivència de part de l’oposició aprovi una proposta tant insòlita com il·legal: que el Ministeri de Medi Ambient no apliqui correctament la Llei de Costes i que no fixi la delimitació de la zona de protecció del domini públic marítim-terrestre en els 100 metres, que és el que correspon als sòls no urbans.

Aquesta insòlita petició s’argumenta en la voluntat de no perjudicar les arques municipals en unes possibles indemnitzacions als promotors d’una urbanització a la zona del Molí d’en Regalat. Sorprèn aquest temor, ja que la delimitació de la zona de protecció no dóna peu a cap tipus d’indemnització i la fa un organisme estatal. Per tant, l’ajuntament no hauria de tenir cap temor ni córrer el perill d’haver de pagar indemnitzacions.

Però, en realitat del que es tracta de voler tapar actuacions il·legals, tractes de favor, agressions al litoral i negocis poc clars fets per antics acords de govern que aprovaren projectes urbanístics a la carta per afavorir uns promotors privats i per assegurar-se uns ingressos per l’ajuntament fora de l’ordenament jurídic.

El conveni urbanístic de 2005, autoritzant la construcció de 18 xalets a la zona, és una aberració i una il·legalitat que, per aquest motiu va ser declarat nul per part del TSJIB. El que sorprèn és que, tot i això, l’ajuntament d’Artà tengués previst cobrar un total d’1.200.000 euros per les llicències municipals i que, segons sembla, ja ha ingressat un avançament de 500.000 euros., Aquesta operació vergonyosa suposava la venda del territori a uns particulars a canvi de beneficis propis, una vénda que es va fer sobre un espai protegit per llei, que no és edificable.

EU reclama que la Llei de Costes s’apliqui sobre la totalitat del litoral de les Illes sense excepcions, que no s’accepti la petició de l’ajuntament d’Artà, si és que s’arriba a aprovar, i que els ciutadans d’Artà no hagin de pagar les conseqüències de la irresponsabilitat i les actuacions il·legals dels governants del seu ajuntament. Que es retornin les quantitats que mai s’havien d’haver cobrat és normal, però no es pot acceptar que les hipotètiques i poc provables indemnitzacions que poguessin obtenir els promotors, recaiguin sobre els comptes municipals. Si aquest fet es produís, haurien de ser els (i) responsables municipals que feren urbanisme a la carta els que es fessin càrrec de les conseqüències de les seves lamentables actuacions.

EU entén que el litoral no ha d’estar en venda, que la protecció que atorga la Llei de Costes s’ha d’aplicar sense excepcions, que s’ha d’acabar d’una vegada amb l’urbanisme a la carta i que els polítics que actuen contra la llei, el medi ambient i l’interès general han de fer front a les seves responsabilitats i no traslladar-les sobre els ciutadans o sobre altres institucions.

Share This