IsernA mesura que avancen les investigacions sobre l’afer dels exàmens filtrats a la policia local de Palma, es va confirmant l’anàlisi inicial que al seu dia va fer EU. Si en un primer moment l’afer afectava a la part tècnica i d’entre els polítics només el que era director general es va veure afectat, a poc a poc les investigacions van avançant i ara arriba al regidor de seguretat ciutadana, Guillermo Navarro, al qual la Guàrdia Civil li va requisar l’ordenador corporatiu del seu despatx a l’ajuntament.

L’alcalde Isern, que per llei és el màxim responsable de la policia local, ha intentat desmarcar-se d’aquest cas i reduir-lo a una mala pràctica d’un sector de la policia, però no ha fet res respecte del sector polític implicat, del qual també és el responsable màxim. Mentrestant, segueix endavant amb un model policial repressiu, per al qual ha reclutat la part pitjor del cos, que és la que es troba a la base d’aquest afer.

La filtració dels exàmens no és més que l’estratègia que es va seguir per afavorir un sector policial de l’extrema dreta, més orientat a accions militaristes i repressives que a una policia de servei i de proximitat, que és el que demanda la ciutadania de la seva policia local. A més, la suposada elit promocionada per Isern, amb intervencions i estètica paramilitar, s’ha dedicat a perseguir sectors socials vulnerables, abans que a desmantellar les xarxes de delinqüència organitzada, amb la que fins i tot ha arribat a establir certs vincles, com en el cas dels Àngels de l’Infern.

Al batle Isern ja se li acaben els escuts darrere els quals pugui amagar la seva responsabilitat indelegable. Ara és el Regidor Delegat, i ja només manca que l’afer afecti també a Álvaro de Gijón per a qu ja no quedi ningú entre l’alcalde i aquest afer. A poc a poc va quedant al descobert.

A Isern ja només li queda una sortida digna: desmantella tota la trama, caigui qui caigui del seu mateix equip de govern. Però estam segurs de què no ho farà. Per què? Perquè, sens dubte, aquesta és la seva autèntica naturalesa política.

Share This