– Exigim la retirada immediata de la taxa que grava la inscripció a la borsa única.

TaxesEncara que no fos d’una manera unànime, la Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat el calendari de posada en funcionament de la borsa única de l’IB-Salut. Sens dubte és una bona notícia, que evitarà el pelegrinatge que fins ara havien de fer els aspirants a una plaça temporal per les diferents gerències, aportant documentació a totes elles, i pendents de terminis de presentació que eren diferents.

Així mateix, la instauració d’aquesta borsa única ha de suposar que a totes les institucions sanitàries de les Illes s’aplicaran els mateixos criteris per a valorar el mèrit i la capacitat dels aspirants a un lloc de feina, cosa que fins ara no passava.

Aquesta borsa afectarà 35 categories professionals diferents i el seu calendari de posada en funcionament no serà homogeni. De fet, algunes ja s’han obert i altres no ho faran fins al mes d’abril de 2015.

Fins aquí, tot sembla correcte. Però hi ha una cosa que EU no pot acceptar de cap de les maneres: s’ha establert una taxa de 14,11 euros que s’ha de pagar per a la inscripció. Com a mínim això a passat amb la convocatòria de matrones, que és la primera que s’ha obert. No sabem si ja s’ha decidit generalitzar la taxa o es tracta d’una prova per a valorar la reacció dels aspirants abans de la seva implantació definitiva.

EU considera immoral i políticament inacceptable, que s’hagi de pagar una taxa per a inscriure’s en una llista de demandant d’ocupació en el sector públic. Fins ara aquesta taxa no s’exigia i en canvi s’exigeix ara, quan la unificació de borses simplifica el procediment administratiu. S’ha de tenir en compte que la situació econòmica dels aspirants a un dels llocs de treball no sol ser bona i que en molts casos fa temps que es troben a l’atur.

EU exigeix la retirada immediata de la taxa que grava la inscripció a la borsa única. Si el servei de salut té dèficit, aquesta no és la manera de solucionar-lo, sinó que s’hauria de resoldre amb una millor gestió econòmica (la Sindicatura de Comptes l’ha qualificat de caòtica) o en la reducció dels salaris astronòmics que cobren alguns dirigents, però mai castigant les persones que cerquen un lloc de feina.

L’IB-salut preveu que s’inscriguin entre 25.000 i 30.000 aspirants. Es veu que han fet comptes i han previst uns ingressos importants “esprement” a les persones que s’apuntin a la borsa, però aquest no és el camí, la sanitat pública s’ha de finançar mitjançant els imposts, sense carregar repagaments sobre els usuaris o taxes als aspirants a treballar en aquest sector.

Share This