J.M. CampsL’aprovació per part del Govern dels projectes  de Tractament Integrat de Llengües és una provocació més en el torça braços que ha estat fent el Govern PP a la comunitat educativa de les Illes durant tota la legislatura.

Per a  EU, aquesta aprovació, feta un dia abans de començar les vacances, és una prova més del NUL esperit de diàleg i consens de la conselleria. Shan estat celebrant claustres per aprovar o rebutjar els PTIL a molts centres durant tot el mes de juliol, i la resposta ha estat negativa en el 87% dels casos. 

A més, la conselleria entén de nou el caos, perquè no aclareix la situació dels centres que han elaborat projectes no conformes a normativa, o on l’Informe d’adequació del Departament d’Inspecció Educativa no ha estat favorable: això confirma que som davant una conselleria acostumada a la improvisació i al despotisme.

Imposar per decret la llengua d’aprenentatge de les assignatures no lingüístiques, en contra de l’opinió dels professionals i experts que l’han de fer servir, ens retrotreu  a temps dictatorials i, al nostre parer, sobrepassa les competències d’una administració que s’ha demostrat incompetent a l’hora de manejar un conflicte que ella mateixa ha creat.

Des d’EU seguirem defensant l’escola pública de qualitat i inclusiva, i una altra manera de governar, feta des del consens i la participació ciutadana.

Share This