– Som la comunitat autònoma que menys dedica a les beques pels estudiants.

menjadors escolarsEl Govern balear el curs passat només ha dedicat 590.000 euros a beques per a l’estudi. Aquesta quantitat és la més baixa de totes les comunitats autònomes i només suposa un 50% de la que hi havia dos cursos abans i equival a una despesa de 0,5 euros per habitant, quan hi ha comunitats que arriben als 32 euros.

Aquest no és l’únic problema de les ajudes de la conselleria, el seu mal funcionament i el menyspreu a les necessitats de les famílies arriba al punt de publicar les ajudes concedides quan ja fa mes i mig que ha acabat el curs, amb el sarcasme afegit d’anunciar que la primera part de les ajudes es pagaria abans del 30 de juny… i la publicació es va fer un mes després!

El sistema d’ajudes és tan enrevessat i tan mancat de sentit que fa que els alumnes que tenen més necessitat d’elles no hi puguin accedir, ja que, a més d’haver avançar el pagament, a pesar de ser de famílies sense recursos, s’exigeix un mínim d’utilització del menjador que està fora de l’abast de moltes d’aquestes famílies, que no es poden permetre pagar un servei sense saber si al final cobraran les beques. Tal com adverteixen des de la FAPA, aquesta situació ha fet que es reduís sobre un 30% la utilització de menjadors escolars.

Per a completar el panorama de la insensibilitat de la Conselleria, també ha caigut en picat les ajudes que es concedien per a la reutilització de material escolar i l’aprofitament d’aquest sistema que té uns grans valors socials i educatius.

La Conselleria d’Educació es troba immersa en la batalla per a imposar el seu TIL, sigui com sigui, i en la repressió i persecució dels docents. Es veu que aquesta tasca els té tan ocupats que no els queda temps ni recursos per atendre necessitats bàsiques dels alumnes i de les seves famílies.

EU reclama un profund canvi de rumb en la Conselleria d’Educació, centrant els seus esforços en l’atenció de l’alumnat més necessitat, en la millora de l’educació pública, en aconseguir acords amb les organitzacions del professorat i dels pares i mares, deixant de banda les seves obsessions. Aquest canvi de rumb ha de suposar que les ajudes a les famílies amb més dificultats cobreixin les necessitats bàsiques i arribin al seu moment, sense deixar-les en la incertesa, com passa ara.

Share This