– No tenen res a veure amb les dades de l’EPA, molt més fiables.

Estadistiques ocupacioSegons les xifres fetes públiques pel Ministeri, l’atur registrat en el mes de juliol ha caigut en 29.841 persones en relació al mes anterior. No obstant això, si s’elimina l’efecte estacional, segons reconeix el mateix Ministeri, la realitat seria que hi hauria un augment de més de 30.000. A les Illes Balears, la reducció ha estat insignificants: 455 treballadors menys inscrits en relació al mes de juny. Això ens dóna que el total d’inscrits a l’Estat encara és de 4.419.860 i a les Balears de 62.123. Són xifres esgarrifants, però encara es troben molt lluny de la realitat. L’EPA, que és un indicador molt més fiable, situava a finals del segon trimestre la xifra en 5.622.900 a l’Estat i en 118.000 a les Balears.

Més interessant que veure el nombre de persones inscrites, que no respon a la totalitat de l’atur, és veure com evolucionen les modalitats de contractes i les prestacions als desocupats. Aquestes dades són extraordinàriament preocupants: la contractació indefinida quasi desapareix i la contractació a temps parcial continua el seu ascens imparable. Per altra part, tots els indicadors de prestacions empitjoren i, en un any, el percentatge de cobertura s’ha reduït en un 5,10%, l’import mitjà de les prestacions en un 8,10% i el nombre total de prestacions en un 11,90%.

La publicació mensual de les dades del Ministeri no serveixen per a valorar correctament l’evolució de l’atur i de les condicions de treball, però s’utilitzen per a donar una falsa idea d’una evolució favorable de l’ocupació, que no es correspon a la realitat. Una gran cerimònia de la confusió que no té en compte aspectes tan essencials com és el nombre total d’hores cotitzades, els salaris o les condicions de treball. De fet, tots els indicadors socials adverteixen d’un empitjorament molt majoritari de les condicions de vida i d’un nivell adquisitiu molt baix, que no remunta i que fa desconfiar del futur.

Les estadístiques, i les valoracions que es fan d’elles, no tenen com a objectiu conèixer la realitat, sinó per emmascarar-la a favor dels interessos polítics dels governants del PP. En aquest sentit, és molt aclaridor l’article que publica avui mateix el professor d’economia de la UIB, Llorenç Pou, en el que analitza les dades de l’EPA de l’últim any amb criteris científics, demostrant que, en contra de les afirmacions oficials, en el primer semestre de 2014 hi havia menys treballadors en actiu a les Balears que al primer semestre de2013, i que en aquest mateix període es va produir una reducció de l’1% de les hores treballades i cotitzades, que equivalen a 8.056 llocs de feina a temps complet.

La realitat és la que és, per més que la maquillin: es treballen menys hores legals, els salaris són més baixos, com també ho són les indemnitzacions per acomiadament i les prestacions per atur, cada vegada més escasses. La reforma laboral ha propiciat aquestes coses, permeten a les empreses desfer-se amb costos molt reduïts dels treballadors en actiu. L’augment de la contractació no és una bona notícia sinó tot el contrari, ja que es per contractar per dies hores o mesos, amb pitjors condicions laborals i amb salaris més escassos. El que es necessita és just el contrari: contractacions indefinides a temps complet i amb salaris dignes, però això –amb les polítiques del PP- és una autèntica utopia i la situació econòmica dels treballadors i de les capes populars no millora, a pesar de les estadístiques que ens volen fer creure el contrari.

Share This