EscolarsNo és un fet aïllat, ja que afecta un nombre important de municipis. Quan els pares han anat a apuntar els seus fills a l’escola pública més pròxima al seu domicili, o a la que els oferia unes millors condicions, s’han trobat que no hi havia plaça pels seus infants. La retallada en la despesa destinada a l’educació pública ha donat peu a aquesta situació, ja que s’han suprimit línies educatives i no es permeten desdoblaments de grups, a pesar d’haver-hi espai per a fer-ho. D’aquesta manera s’ha superat les ràtios màximes, que ja eren molt laxes.

L’excusa de la Conselleria per no admetre aquests alumnes és la manca de recursos, però és una excusa de mal pagador, ja que si tenen recursos per a subvencionar escoles privades, encara que siguin d’ideologia ultra i practiquin la segregació per sexes. De fet, l’única alternativa que ofereix la Conselleria, és desviar aquests alumnes a l’escola privada concertada.

Amb aquest desviament no s’estalvien diners, però s’afavoreixen les empreses privades d’ensenyament, que és el seu objectiu, i si aquests centres tenen un ideari retrògrada, pròxim al PP, millor que millor.

Amb aquests fets, el PP demostra que la seva opció en favor de la llibertat d’elecció de centre era una fal·làcia. L’única elecció que volien afavorir és la dels pares que volen portar als seus fills a escoles elitistes i segregadores, però als que opten per l’educació pública no és solament que no els deixin triar, sinó que els expulsen i els envien a la privada.

EU denuncia aquest favoritisme descarat que practica la Conselleria d’Educació i exigeix que els recursos públics es destinin a assegurar una educació igualitària i de qualitat en el sistema públic.

Share This