menjadors socialsJa fa temps que persones usuàries dels menjadors per a majors, que depenen dels serveis socials de l’ajuntament de Palma, es queixen de la mala qualitat del menjar que es serveix en ells, especialment des que el març de 2013 l’empresa Serunión va assumir el servei, substituint la Creu Roja.

Serunión és una empresa fundada el 1990, amb la seva seu a Barcelona i amb delegacions a les principals ciutats d’Espanya i Portugal. L’any 2001 va passar a formar part del grup multinacional francès Elior, amb la seva seu a París, i és una de les més importants del sector. Tal vegada per aquest motiu, l’Ajuntament de Palma no aplica sancions, a pesar d’haver constatat la mala qualitat del menjar i del servei que presta la multinacional.

Això és una mostra del que suposa l’externalització de serveis, basada en la contractació de grans empreses, els centres de decisió de les quals es troben molt allunyats de les persones que han de rebre el servei i que tenen com a objectiu fonamental calcular beneficis. Fins i tot acaben subcontractant altres empreses una part del servei. Però les coses poden empitjorar encara més, quan es comenci a aplicar amb rigor la reforma de l’administració local i es marquin els preus oficials, que es decidiran i imposaran de manera centralitzada, sota el criteri principal d’estalviar despesa a l’administració i d’augmentar els beneficis de les empreses concessionàries, com ara Serunión.

Però, com ningú dóna duros a quatre pessetes, és evident que aquest estalvi en allò que és públic i aquest benefici del que és privat, es farà a costa de l’alimentació i de la salut de les persones usuàries i dels salaris dels treballadors i les treballadores del servei, que tampoc podran fer molt per millorar-lo.

La participació és essencial, i allunyar els centres de decisió i de negoci de les persones usuàries ens porta, de manera directa, al maltractament dels sectors socials més vulnerables. A més a més, en aquest cas, es donen les circumstàncies de què, si bé l’Ajuntament paga a Serunión quasi un milió d’euros anuals, la majoria de les persones usuàries del servei contribueixen abonant entre 15 i 80 euros mensuals a l’Ajuntament, segons el seu nivell de renda, de tal manera que la despesa real del servei és bastant inferior al cost de la licitació.

Segons ens han comentat persones afectades, fa només tres dies que el menjar ha començat a ser acceptable. Però es temen que tan prompte com s’esmorteeixi l’alarma desencadenada a partir de la publicació de la notícia, tot torni a la situació anterior o pitjor. Per això creuen que és important que s’apliquin sancions a l’empresa i que els treballadors i les treballadores dels Serveis Socials de l’Ajuntament no abaixin la guàrdia i facin un seguiment acurat i continu de la situació. Mentre, les persones usuàries, per la seva part, es plantegen seguir denunciant totes les irregularitats que hi pugui haver en el futur, i agraeixen que se’ls ofereixin espais per a denunciar els fets.

Des d’EU feim una crida al conjunt de la ciutadania perquè denunciï qualsevol deteriorament dels serveis públics en general i, especialment dels que afecten els sectors socials més vulnerables.

Share This