EU exigeix que el criteri per a la concessió de subvencions a les organitzacions socials sigui la qualitat dels projectes i no la seva extensió territorial.

Sandra FernandezLa consellera de Família i Serveis Socials del Govern i antiga regidora de l’àrea a l’Ajuntament de Palma, Sandra Fernández, ha eliminat de la convocatòria de subvencions per a les organitzacions que treballen a l’àmbit de l’exclusió social a totes aquelles que no treballin almenys al 50% del territori de la Comunitat. D’aquesta manera s’exclouen expressament totes les organitzacions de caràcter local o les que treballin només a una illa, sigui quina sigui la seva trajectòria o la qualitat del servei que presten. EU vol senyalar que moltes d’aquestes associacions fan una feina encomiable i supleixen la inactivitat de les administracions.

Sandra Fernández està demostrant que és una alumna avantatjada de Rodríguez. No té empatx en afirmar que és cosa dels tècnics el fet de posar com a barrera per a les subvencions socials, l’exigència de cobrir almenys el 50% del territori. Ella, que passava per allí, es veu que se n’ha assabentat per casualitat i ni tan sols se li ha ocorregut valorar les conseqüències de posa aquest filtre.

La gran excusa que utilitza és la mateixa que fa servir l’Ajuntament de Palma, per a presentar la nova ordenança de subvencions: que d’aquesta manera se suprimeixen les adjudicacions directes i tot passa a concurrència competitiva, aparentant una transparència major. També deu ser casualitat aquesta coincidència d’arguments per a justificar els canvis en ambdues institucions.

Pel que fa a les subvencions del Govern, la realitat és exactament la contrària: amb aquesta mesura, s’elimina la concurrència competitiva de les organitzacions més petites, que ja no es podran presentar per no complir els nous requisits. D’aquesta manera, només competiran les més grans, que ja eren les que s’emportaven les adjudicacions directes.

Tampoc és una excusa vàlida l’argument de què les organitzacions petites ja reben recursos dels seus ajuntaments. Aquesta afirmació no se sosté a la vista de la manca de recursos dels ajuntaments i del buidat de competències municipals de la llei de Reforma de les Administracions Locals. Per molt que s’esforcin per camuflar aquesta decisió i por molt que es vulguin posar pell d’anyell, al final al llop –en aquesta cas a la lloba- se li veu la seva poteta.

EU exigeix que es modifiquin les bases de la convocatòria i que s’elimini el filtre del 50% per accedir a les subvencions. El criteri ha de ser la qualitat del projecte i no l’extensió territorial de les associacions.

Share This