– El Govern central obliga a modificar tres lleis.

– El TSJIB ha declarat que són anticonstitucionals determinades normes del Govern i que la legislació sistemàtica per decret també va contra la Constitució.

ConstitucionalUna resolució de la Secretaria General de Coordinació, publicada al BOE, recull que el Govern Balear ha acceptat la inconstitucionalitat d’aspectes de tres lleis, que hauran de ser modificades. Anteriorment ja s’havien fet advertències d’inconstitucionalitat, entre d’altres, sobre l’anomenada Llei Company.

Per la seva part, el TSJIB va declarar que era inconstitucional, per contrari als drets fonamentals, el decret de serveis mínims de la vaga de docents. Aquest mateix tribunal, en la sentència sobre es Guix, també considera inconstitucional determinats preceptes de la Llei Company, ha elevat qüestió d’inconstitucionalitat contra determinats decrets llei i ha advertit que recórrer de manera sistemàtica a l’aprovació de decrets lleis també xoca amb la Constitució.

Per altra part, l’Advocacia de l’Estat ha fet diverses advertències d’inconstitucionalitat en relació al decret de mobilitat de funcionaris o determinades figures impositives

El Govern balear ja ha aprovat aquesta legislatura un total de 26 decrets llei, un record digne de figurar al llibre Guinness. Amb aquesta tàctica, s’ha saltat tots els controls i debats parlamentaris i ha estat governant de manera antidemocràtica. La Constitució preveu que el recurs al decret llei només és possible de manera excepcional i per motius d’extraordinària urgència, però aquest Govern l’ha utilitzat de manera habitual i abusiva per a qüestions ordinàries no urgents. Fins i tot per a modificar altres decrets llei aprovats mesos abans.

Per a EU la conclusió de tot això és molt clara: el Govern Bauzá és anticonstitucional!

Share This