Foto es Molinar

 

La Plataforma “Molinar Port Petit” s’ha reunit amb EUIB per tractar el tema del macro projecte d’ampliació del Port del Molinar, de gran impacte mediambiental i també urbanístic i social per al barri del Molinar i per al conjunt de la ciutat de Palma. 

 Una de les principals preocupacions que compartim és que l’impacte del projecte de macro port  no només afecta a l’ampliació del port que gestiona el club nàutic del Molinar ni tampoc al seu impacte sobre el barri, sinó que cal fer una valoració molt més global de què significa com a model de desenvolupament per al barri i la nostra ciutat i que crearia les condicions per dur la bombolla de la construcció a tota la façana marítima de Palma.

 Per desgràcia, tenim exemples molt propers dels efectes d’aquest model de desenvolupament entorn dels ports i les façanes marítimes, com a València, que està suposant la destrucció d’amples zones de barris emblemàtics que aportaven caràcter i  identitat a la ciutat, afectant de manera greu als veïns i veïnes que els han habitat tradicionalment, afavorint i enriquint taurons especulatius.

 Des d’Esquerra Unida es planteja la importància d’explicar a la ciutadania els efectes reals de la construcció d’un macro port i dels potencials perills que genera, per tal d’implicar al conjunt de la ciutat en la defensa del barri i del port petit del Molinar, en favor d’un urbanisme més humà i al servei del conjunt de la ciutadania.

 Esquerra Unida fa una crida al conjunt de les organitzacions socials i polítiques, compromeses en la lluita contra el model de desenvolupament neoliberal que ens imposen, per tal de què s’impliquin en el procés de lluita convergent per aturar el macro port i també per concretar una alternativa viable i efectiva, a través d’un ample procés participatiu, que tingui en compte els conjunt de les propostes ciutadanes que aposten per un port petit i millorat, obert a la ciutat i basat en un desenvolupament humà, integral i sostenible per al barri i per a la ciutat.

Share This