– Entre les funcions dels governants està la d’acudir al Parlament, no haurien de cobrar per això.

– El salari de diputat hauria d’exigir dedicació exclusiva.

ParlamentEl president Bauzá aplica retallades i pregona una austeritat que imposa als ciutadans, però que no preveu per a la seva persona.

El president Bauzá vol reduir el nombre de diputats per fer un Parlament encara menys proporcional i representatiu, amb l’excusa de l’estalvi i l’austeritat.

El president Bauzá, i tots els membres del seu govern també, és un hipòcrita, que no s’aplica la mateixa medecina que recepta a la resta. El president Bauzá cobra dietes per acudir al Parlament, una de les seves funcions principals, a pesar de tenir un sou i unes obligacions de dedicació exclusiva, que compagina amb els seus negocis privats.

Tots els membres del Govern tenen un salari i una dedicació exclusiva, però tots ells cobren per anar al Parlament.

EU reclama la desaparició de totes les dietes per aquelles persones que cobren un salari d’una administració pública, ja sigui per anar al Parlament o per acudir a consells d’administració d’empreses o entitats públiques. Així mateix, reclamam que només puguin cobrar el salari íntegre aquells diputats que tenguin dedicació exclusiva i no tenguin altres activitats que els reportin ingressos econòmics. També que cap diputat amb salari del Parlament pugui cobrar dietes en el cas de tenir la doble condició de diputat/ conseller, batle o regidor.

Share This