– Els poc contractes nous són extremadament temporals i a temps parcial.

– Les prestacions per atur es redueixen de manera continuada.

soibEl Ministeri d’Ocupació ha fet públiques les dades de l’atur registrat del mes d’agost de 2014. Aquestes dades, que suposen una variació ínfima en termes percentuals, deixen al conjunt de l’Estat 8070 persones més que es troben inscrites com a demandant d’ocupació. A les Balears l’augment és de 259 persones més. En conjunt suposen una atonia econòmica que desmenteix les afirmacions sobre una recuperació econòmica que genera ocupació nova de manera continuada.

De totes maneres, aquestes dades són molt poc significatives, ja que no recullen l’autèntica situació de l’atur i tenen unes grans diferències amb les de l’EPA, que s’aproxima més a la realitat.

Pel que fa a les afiliacions a la seguretat social, el mes d’agost ha suposat una pèrdua de quasi 100.000 persones menys en relació al mes de juliol. Si comparam el nombre total d’afiliats del mes d’agost d’enguany (16.327.687) amb el del mes d’agost de 2007, abans de l’inici de la crisi (19.286.185) es pot veure amb claredat com ens trobam de lluny d’una autèntica recuperació de l’ocupació. Quasi 3 milions d’afiliacions menys que fa 7 anys i moltes d’elles són a temps parcial.

Les contractacions que es fan són cada vegada més precàries i moltes d’ells (quasi un 40%) són a temps parcial. És a dir, una infra ocupació que no suposa disposar d’un lloc de feina que proporcioni autonomia personal.

Mentre l’augment de l’ocupació a temps complet no es produeix i no hi ha cap reducció real de l’atur, el que si es redueix de manera sistemàtica, és la protecció a les persones desocupades: en un any els beneficiaris s’han reduït en un 12,2% i l’import de les prestacions mitjanes que perceben en un 7%.

Share This