– Els casos de corrupció policial denunciats ara no són més que la punta de l’iceberg de la degradació.

MagalufLa detenció del cap de la policia local de Calvià, juntament amb les imputacions que hi ha sobre la policia de Palma o les sospites sobre la de Marratxí, evidencien que la xacra de la corrupció abasta amples sectors de les administracions i no només a alguns càrrecs polítics. La tasca de la fiscalia, els cossos de seguretat i alguns jutges permeten conèixer una mica millor l’entramat de corrupteles, tractes de favor i abusos que, per desgràcia, són molt habituals. Però la reacció dels governants quan es descobreix un nou cas, no ha canviat, l’alcalde de Calvià, Manuel Onieva, es mostra sorprès, afirma que desconeixia absolutament les activitats il·legals i només actuarà, de manera obligada, si la Justícia sanciona les pràctiques delictives. També s’excusa en què no s’havien presentat denúncies formals davant l’ajuntament, a pesar que tenia perfecte coneixement de què hi havia un clam contra aquestes actuacions de membres de la policia local.

Per a EU, les actuacions presumptament delictives del cap de la policia local de Calvià i d’altres agents, no és un cas aïllat sinó la conseqüència lògica d’una degradació de la convivència i el civisme tolerada o afavorida per les autoritats municipals, les actuals i les anteriors. Quan es promociona el turisme de borratxera, quan es permet la privatització dels espais públics, ocupats per negocis privats, quan es beneeixen activitats intrínsecament lligades al consum de substàncies prohibides, quan es permet que es deteriori de manera tan greu la convivència ciutadana, l’actuació de bandes organitzades i els suborns als funcionaris públics, no són una excepció sinó la norma.

L’ajuntament de Calvià ha permès la degradació d’amples zones del seu municipi, com també ho ha fet la Conselleria de Turisme, que no ha fet cap inspecció fins que la premsa internacional es va fer ressò d’una de les activitats sexuals que es practiquen habitualment en locals turístics. Però la degradació no és només de Magaluf sinó que cada vegada arriba a més indrets de les Illes, amb la mateixa permissivitat per part dels governants del PP.

Mentre hi ha hagut negoci per a tothom, els empresaris dels locals d’oci i l’ajuntament han viscut tranquil·lament, practicant i permeten unes activitats que anaven contra la convivència cívica la llei i les ordenances. Si feia falta, es pagava la “mordida” corresponent i es continuava amb el negoci, però quan ja no hi ha hagut negoci per a tothom, s’ha encetat una guerra comercial en la qual s’utilitzen tot tipus d’armes i en la que aquells que obtinguessin una major permissivitat tenien totes les de guanyar. En aquests moments, l’ajuntament de Calvià es troba en mans d’empresaris que han anat reunint proves i que les trauran quan els convengui, ja han lliurat un vídeo als jutjats i se n’anuncien d’altres. Davant cada cosa nova que es conegui, l’ajuntament ja no podrà al·legar que és un fet aïllat sinó que haurà de reconèixer que són pràctiques que s’han dut a terme des de l’absoluta impunitat.

El batle Onieva diu que no pensa dimitir, i no està clar que accepti crear una comissió d’investigació. Per a EU ambdues qüestions són necessàries però insuficients. És evident que si el batle tengués un mínim de dignitat, ja hauria presentat la seva dimissió davant l’empresonament del cap de la policia local que ell va demanar, però la seva substitució per un altre membre de l’equip de govern que, de manera col·lectiva, han permès la situació actual, no serviria de gran cosa, com tampoc ho faria una comissió d’investigació controlada pel PP.

Per a EU el que és necessari és una reacció ciutadana que expulsi de l’ajuntament a aquells que emparen practiquen o toleren la corrupció. Una reacció ciutadana que exigeixi la recuperació del civisme i el respecte de la legalitat, que no permeti els tractes de favor ni els abusos. A les eleccions de maig de 2015, la ciutadania tendrà l’oportunitat de produir el canvi, però si continua donant el vot al mateix partit, les coses seguiran igual, ja han demostrat que no saben o no volen corregir aquesta situació.

Share This