– La Reforma Laboral afavoreix aquest frau.

– És imprescindible millorar el control per part de la Inspecció de Treball.

hosteleriaEls sindicats ho venen denunciant de manera reiterada. Ara és el mateix Ministeri qui ho reconeix: el frau en les contractacions laborals de temporada és extraordinàriament elevat, especialment a l’hostaleria i la restauració. Així ho constaten les actuacions de la Inspecció de Treball.


La Reforma Laboral del PP afavoreix aquesta situació: amb l’abaratiment dels acomiadaments, s’ha substituït treballadors fixos i amb drets laborals per altres amb pitjors condicions i les contractacions a temps parcial proliferen i es troben entorn al 40% de les noves contractacions. Es dona la circumstància que a pesar de les bones temporades i de l’augment de l’activitat econòmica i del nombre d’afiliacions a la seguretat social, el nombre d’hores cotitzades es redueix.

Les actuacions de la Inspecció de Treball han pogut comprovar que la gran majoria de les contractacions a temps parcial són fraudulentes i que en realitat es corresponen a jornades a temps complet o que, fins i tot, superen la jornada legal. La Inspecció també ha constatat la generalització de les hores extra no cotitzades, les jornades abusives i la manca de respecte al descans setmanal i a altres disposicions del conveni col·lectiu.

Totes aquestes situacions irregulars són un atemptat contra els drets actuals i futurs dels treballadors (redueixen les seves expectatives de cara a la jubilació), a les arques públiques (es cotitza menys a la seguretat social i a Hisenda) i suposen una competència deslleial per a les empreses que treballen legalment.

Per tot això, EU considera imprescindible una major i millor dotació del cos de la Inspecció de Treball i una programació de les seves actuacions centrada en les grans bosses de frau., amb sancions exemplar per als infractors, per aturar o reduir substancialment aquest gran frau.

Share This