– Tenim el menor nombre de llits hospitalaris i de metges per habitant.

– Les retallades de Bauzá ens han portat a aquesta situació.

sanitatLes dades oficials del Ministeri ho deixen ben clar, segons l’Informe Anual de Salut, les Illes Balears es situen a la coa de totes les comunitats autònomes en mitjans humans i materials a la sanitat pública. Amb 2,2 llits hospitalaris per cada 1000 habitants o en metges d’atenció primària (0,6 per cada 100 habitants) ens situam en els pitjors llocs. També en nombre d’infermeres o de mitjans tecnològics ocupam les últimes posicions.

Tot això no és casual sinó que obeeix a una política del Govern Bauzá que no creu en la sanitat pública i que ha practicat unes retallades extremes, com ho demostra el fet que, segons l’indicador oficial, l’any 2012 es va produir la retallada pressupostària més gran de totes les comunitats (un 18%). A pesar de totes aquestes mancances, la balear és la penúltima comunitat en despesa sanitària per habitant.

Les mancances vénen d’antic i mentre les competències amb matèria sanitària eren de Madrid, no es varen fer les inversions sanitàries imprescindibles i el PP va fer una lamentable negociació de les transferències que no contemplaren, entre altres qüestions, la construcció de nous centres hospitalaris. A Balears, la major part d’aquests centres s’han construït a partir de l’assumpció de les competències, sense finançament estatal, hipotecant els comptes autonòmics per molts anys en els casos de Son Espases o Can Misses.

La mala dotació de les transferències i la incapacitat per aconseguir un model de finançament més raonable, dificulten la possibilitat de dedicar els recursos necessaris per a mantenir un sistema sanitari públic en condicions, però en cap cas justifiquen la inversió ínfima en matèria sanitària, que ens deixen en el penúltim lloc a pesar de les mancances que patim.

Que les grans retallades que ha aplicat el govern de Bauzá és una qüestió d’ideologia política més que de problemes econòmics, ho demostra la constatació oficial de què entre 2007 i 2010, amb un Govern progressista, la despesa sanitària va augmentar any rere any. És a partir de 2011, amb el PP governant la Comunitat, quan es comença a reduir de manera dràstica la depesa per habitant, passant dels 1.463 euros per habitant de l’any 2010 als 1.144 de 2013.

EU reclama un millor finançament per a les Illes Balears, que contribueixi a reduir les mancances que patim, i condemna la incapacitat de Bauzá per aconseguir aquesta millora o per fer complir les inversions estatutàries o millorar les partides que ens destinen en els pressuposts de l’Estat però, amb la mateixa fermesa, reclamam una distribució més social dels recursos autonòmics que eviti la degradació continuada dels serveis públics essencials, com el de la sanitat. Altres comunitats també pateixen el mal finançament i les retallades de Rajoy i, malgrat això, mantenen una inversió per habitant molt superior a la nostra. És una qüestió de prioritats polítiques i és ben evident que per a Bauzá, la sanitat pública no ho és.

Share This