SansaloniEn seu parlamentària, Martí Sansaloni reconegué que encara hi ha 660.000 euros que es pagaren als proveïdors de manera indeguda, que encara no s’han recuperat per a la Comunitat. Aquesta quantitat forma part dels 2 milions d’euros detectats per la Sindicatura de Comptes, que es pagaran per demés als proveïdors de materials per a la Conselleria.

El desgavell econòmic i de gestió de la Conselleria de Salut, descoberta per la Sindicatura és tant important com el desgavell polític de la sanitat pública en mans del PP, que ja ha tengut tres consellers diferents al llarg de la legislatura, i abasta molts altres aspectes a més d’aquestes quantitats pagades indegudament. De fet, la Sindicatura de Comptes va poder comprovar que les contractacions s’han fet vulnerant de manera sistemàtica la legislació sobre contractacions de les administracions públiques.

La manca de control econòmic i la mala gestió ha fet que es perdessin recursos públics i que s’agreujàs la penúria econòmica de la Conselleria, molt malt dotada en els pressuposts de la Comunitat. Però en comptes de millorar la gestió i d’evitar despeses no justificades, ha optat per les retallades dràstiques, per la reducció de personal i de mitjans i per disparar les llistes d’espera.

La Conselleria de Sansaloni, a pesar dels mesos transcorreguts, no ha estat capaç de recuperar la totalitat de les quantitats pagades indegudament, ni tampoc hi ha cap constància de què hagi millorat la gestió econòmica, ni que les contractacions es facin de manera legal.

EU entén que aquesta incapacitat invalida a Sansaloni com a gestor de la sanitat pública, i el millor que podria fer és presentar la seva renuncia. No es pot permetre que hi hagi un malbaratament sistemàtic de recursos i que al mateix temps s’apliquin retallades que deterioren greument la sanitat pública.

Share This