BauzaJosé Ramón Bauzá està eufòric i es sent molt orgullós de la seva gestió. Davant un públic fidel, en un sopar del partit, presumeix dels resultats econòmics i afirma que “tots els indicadors econòmics són positius”. El president Bauzá cada vegada està més allunyat de la realitat que pateixen la major part dels ciutadans de les Illes que no perceben aquesta millora sinó que veuen que les dificultats s’agreugen.

Tal vegada del que parla Bauzá és d’ell mateix que, gràcies a un canvi de criteri del TSJIB, compagina el seu sou de president amb el negoci farmacèutic i amb les dietes del Parlament. O dels alts càrrecs que ell va nomenar pel seu gabinet, que tengueren un augment de sou declarat il·legal, però que no han retornat les quantitats cobrades en excés. O de les grans empreses i cadenes hoteleres que augmenten els seus beneficis, en bona part per la reducció dels salaris dels seus treballadors.

Però la gran majoria de la població es troba en una situació molt diferent. Si fa pocs dies era la Creu Roja la que advertia de la pobresa laboral i de l’augment de la demanda d’ajudes, ara les dades de l’Agència Tributària, ratifiquen aquesta afirmació i senyalen que hi ha un gran augment del nombre de treballadors amb rendes del treball inferiors als 6.000 euros anuals i una reducció important també de les rendes que no arriben als 15.000 euros.

Aquesta situació no és casual, sinó que és un efecte directe de la nefasta Reforma Laboral aprovada pel PP, que ha permès els acomiadaments barats i la substitució de treballadors fixos per altre amb contractes precaris i a temps parcial, com ho demostren les dades sobre noves contractacions.

La pobresa laboral s’estén a les Illes tant per la reducció dels salaris de les persones en actiu, com per les noves contractacions emparades per la Reforma Laboral. En aquest cas, sí que està clar que tots els indicadors confirmen la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. Fins i tot els indicadors de consum demostren la pèrdua de poder adquisitiu i capacitat de compra.

Els efectes de la crisi i de les polítiques laborals i socials del PP perduraran en el temps i tendran efectes catastròfics. No és només que hi hagi un percentatge molt important de la població en atur i amb molt poques expectatives, ni que tenguem el percentatge de “ni-nis” més elevat, és que la baixa remuneració i la temporalitat redueix també les prestacions en cas d’atur, que ja han sofert una gran retallada, i les futures pensions, que amb l’enduriment de les condicions per accedir a elles i amb les retallades del seu import, seran d’autèntica misèria, en el cas de què es puguin reunir els requisits mínims.

Però tot això no sembla preocupar el president que viu en un altre món, el món dels que han aprofitat la crisi i les facilitats donades pels governants del PP per fer-se encara més rics, encara que sigui a costa de generar major desigualtat i pobresa.

EU reitera que és necessari derogar la Reforma Laboral, restringir les contractacions a temps parcial estrictament als casos en què estiguin justificades, combatre el frau i promoure ocupació de qualitat amb l’impuls de les polítiques públiques. Així mateix és necessari un augment important del salari mínim interprofessional i de la cobertura de les prestacions socials.

Share This