serveis socials palmaLa pobresa a les Illes Balears s’ha incrementat de manera continuada a les Illes Balears segons tots els indicadors i, ara mateix, les situacions de risc afecten a prop d’un quaranta per cent de la població.

Aquest increment s’ha concentrat a Palma, on el percentatge de persones en situació precària és major que a la resta de les Balears, i també s’ha concentrat en els darrers anys perquè són aquells en què les persones afectades per l’atur i la minva dels sous ja no disposen d’estalvis o “matalassos” per pal·liar la seva situació.

Davant una situació tan dramàtica, l’actuació del govern de l’Ajuntament de Palma en matèria d’ajudes d’emergència a les famílies ha estat tot simplement vergonyosa. 

Algunes dades basten per demostrar-ho:

L’any 2007 – darrer any complet del govern del PP  – l’Ajuntament destinava a ajudes d’emergència ……………………….. ………………………………………………………………….1.494.536 €     

L’any 2010 – darrer any complet del govern participat per EU, l’Ajuntament destinava a Ajudes d’emergència (incloent-hi el programa Xarxa d’Aliments) ……………………………….  3.430.000 €

És a dir, en els moments de la crisi menys dramàtics socialment (perquè hi havia menys atur i perquè la gent tenia recursos acumulats per fer front a la seva pèrdua de poder adquisitiu), el pacte de govern a Cort incrementà les Ajudes directes a les famílies en un 127, 5%

En aquests moments, el govern del PP destina a Ajudes d’Emergència (incloent un programa de Xarxa d’Aliments desvirtuat i que exclou la participació de la societat civil)….   3.900.000 €

Es a dir, que en els moments en què la crisi ha disparat els índexs de pobresa , el govern del PP a Cort ha incrementat les Ajudes directes a les famílies en un rònic             13, 7 %

  

En aquest context , que el PP faci notes de premsa bravejant d’aquest petit increment resulta insultant per a la ciutadania i, sobretot, per aquelles famílies que ja no aguanten més una situació de manca d’ingressos i de retall en la despesa destinada a la protecció social

Share This