– L’ajuntament de Santa Margalida vol tornar a posar ànecs vius a les amollades de Can Picafort .

PatosL’equip de govern de l’ajuntament de Santa Margalida planteja proposar al Ple una moció per instar al Parlament a modificar la llei 1/1992, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà, amb la finalitat de tornar a permetre la utilització d’ànecs vius a les amollades que es celebren cada any el 15 d’agost.

La modificació legislativa consistiria en canviar la disposició legal que exonera aquells espectacles en què intervenen animals que tenguin una antiguitat superior als 100 anys. Com que l’amollada d’ànecs només està documentada des de l’any 1935, no entren en aquesta excepció i per això la volen modificar exigint una antiguitat inferior.

No els falta raó a l’equip de govern municipal quan diu que l’antiguitat de 100 anys és arbitrària i també en referència de què hi ha altres activitats més cruels que suposen la mort dels animals, com les competicions de tir al colomí o les corridas. Però si l’actual llei és insuficient, el que s’ha de fer és modificar-la en el sentit de prohibir totes aquelles festes que comportin el patiment o la mort dels animals. En cap cas, introduir noves excepcions.

En el que no tenen raó és en afirmar que l’amollada d’ànecs vius, que hauran de ser “pescats” per la gent del poble, no suposi patiments per aquells animals, que es veuen en aquesta situació únicament pel gaudi d’unes persones que tenen molt poc respecte per aquests ells.

EU creu que s’han d’eliminar TOTES les festes que tenguin com a objectiu de la diversió, el patiment dels animals. En aquests dies hem pogut veure l’espectacle cruel i degradant del Toro de la Vega, i la violència contra l’animal i contra els que intentaven impedir aquest espectacle sanguinari. L’amollada d’ànecs no és tan cruel, però els arguments dels seus defensors són els mateixos: són tradicions que s’han de respectar. Des d’EU pensam tot el contrari, les tradicions que comportin patiment no s’han de mantenir sinó que s’han d’abolir, com es va abolir la Santa Inquisición, els actes de fer i la crema d’heretges i “bruixes” a la plaça pública, que també eren espectacles de masses a l’Edat mitjana. Creiem que la llei s’ha de modificar just en el sentit contrari del que proposa la moció: els espectacles de violència contra els animals s’han de prohibir totalment sense que valguin excuses com la tradició o l’antiguitat.

Share This