Parlament balearLes declaracions davant la fiscalia de qui fóra consellera de Salut de govern de Jaume Matas, Aina Castillo, deixaren en evidència la decisió de la construcció del nou hospital, la seva tramitació i adjudicació, així com el preu exorbitant pagat pels terrenys rústics en els quals s’ubica aquest hospital.

Davant d’això, el grup parlamentari MÉS demana la constitució d’una comissió parlamentària d’investigació. El PP, aparentment va acceptar el repte i li va permetre fer al president Bauzá unes declaracions altisonants en les que volia aparèixer com el líder de la lluita anticorrupció, afirmant que no posaria cap entrebanca a la constitució de la comissió.

Després hem vist com el grup parlamentari del PP posava com a condició que també s’investigàs l’etapa del govern Antich, en la que es varen continuar les obres i feren modificats del projecte que suposaren un sobrecost molt important. Es tracta d’una estratègia parlamentària que intenta allargar els tràmits i diluir les responsabilitats, tractant de trobar coses irregulars també en la gestió del govern Antich.

L’esmena del grup parlamentari del PP, presentada in voce, no és innocent i no obeeix a la voluntat de saber tota la veritat, com ho demostra el fet que fins ara no s’havien preocupat pel tema. Però això no hauria d’haver estat un obstacle que impedís la constitució de la comissió.

El rebuig del grup socialista de què s’inclogués la revisió dels actes del govern Antich, a suposat l’excusa perfecta pel grup parlamentari del PP per votar en contra de la creació de la comissió. Els dos representants del bipartidisme han demostrat que el que volen no és saber tota la veritat, sinó trobar mecanismes per perjudicar la imatge de l’adversari.

Per a EU, ni el PP havia d’haver exigit ampliar l’objecte de la comissió amb l’estudi d’uns fets que fins ara no els preocupaven, ni el PSOE s’hauria d’haver negat, era molt més important la constitució de la comissió i la possibilitat de saber tot el que va passar, que no impedir que l’objecte de l’estudi s’ampliàs. Uns i altres han impedit que els ciutadans puguem saber la veritat d’unes adjudicacions que es troben sota sospites molt importants. Una vegada més, ha funcionat el bipartidisme que, en la pràctica, col·laboren a tapar-se les vergonyes.

Ja només ens queda la possibilitat que el poder judicial faci una tasca que, lamentablement no es fa des de la política. Resulta patètic veure les proclames d’uns i altres en favor de la regeneració democràtica i al mateix temps posen tot tipus d’entrebancs a l’esclariment dels casos de corrupció política.

Share This