urnes x esquerraunida org

Els òrgans de direcció han iniciat els processos per a la celebració de la II Assemblea Interinsular de les Illes Balears d’Esquerra Unida. Les pròximes setmanes s’enviaran els documents que seran debatuts en les assemblees locals i en les assemblees insulars.

Ara s’adjunten els documents normatius que indiquen com s’ordenarà el debat així com l’elecció dels delegats i les delegades. Tant la coordinació interinsular com la coordinació insular de Mallorca seran designades mitjançant el procés de primàries entre la militància entre els dies 31 d’octubre i 3 de novembre.

Share This