– Les falses zones verdes i un PGOU absolutament desproporcionat havien deixat l’ajuntament contra les cordes.

– La improvisació i la manca de criteri de les successives corporacions han portat a aquesta situació.

ManacorA la fi, després de molts dubtes, el Ple de l’ajuntament de Manacor ha aprovat la desclassificació de 150.000 metres quadrats de falses zones verdes i l’elaboració d’un nou planejament més raonable. L’equip de govern s’ha vist obligat a prendre aquesta decisió davant les reclamacions milionàries fetes per especuladors urbanístics en relació als espais rústics qualificats com a zones verdes.

EU creu que aquesta decisió era inevitable, però que es pren amb molt retard. Ja el 12 d’abril d’aquest any denunciàvem l’extraordinària lentitud de l’equip de govern per a resoldre un problema molt greu i urgent.

Per a EU, l’origen del problema l’hem de situar en les previsions absolutament desmesurades de creixement del planejament municipal aprovat l’any 1980, amb un sostre de població de 180.000 habitants. Aquest planejament ha estat en vigor fins ara, sense que l’equip de govern hagi estat capaç de revisar-lo ni d’adaptar-lo al Pla territorial de Mallorca ni a les modificacions legislatives. De fet, l’acord municipal també elimina l’intent de revisió del PGOU, que es va aprovar inicialment el 30 de març de 2007.

L’aberració del sostre de població previst des de 1980 obligava a un percentatge de zones verdes, que els seus redactors situaven a l’extraradi, en zones on no tenien cap utilitat. L’adquisició d’aquestes zones estava previst que fos per expropiacions, en comptes de les cessions obligatòries que han de fer tots els propietaris d’aquelles zones que el planejament permet urbanitzar i construir. En realitat ens trobam davant un monumental frau de llei que va permetre que els propietaris no haguessin de fer cessions i tenguessin un aprofitament superior al que preveu la llei. Per donar-li una aparença de legalitat a aquesta aberració urbanística, es dibuixaven unes teòriques zones verdes que ni tenien cap utilitat ni es pensaven desenvolupar.

Les reclamacions dels especuladors urbanístics, que han demanat l’expropiació obligatòria, i unes valoracions incomprensibles per part del Jurat Provincial d’Expropiacions, deixaren l’ajuntament contra les cordes, amb l’amenaça certa de la ruïna municipal.

EU valora positivament la decisió municipal, però vol fer les següents consideracions:

  • El nou sostre de població que preveu l’equip de govern municipal (83.000 habitants) encara és excessiu.
  • És necessari que el nou planejament situï les zones verdes en àrees urbanes, per donar un autèntic servei als ciutadans. La forma d’adquirir aquestes zones ha de ser les cessions dels promotors, i el recurs a l’expropiació ha de ser absolutament excepcional.
  • La tramitació del nou planejament ha de ser molt àgil, sense que això limiti la participació ciutadana.
  • S’ha d’aprofitar el nou planejament per a dotar a Manacor de tots els equipaments i dotacions necessaris, incloent-hi la reserva de sòl per habitatges de protecció oficial.
  • S’ha d’evitar donar peu a qualsevol maniobra especulativa i a falses solucions com les de situar zones verdes o equipaments fora del nucli urbà.

Naturalment, l’ajuntament ha d’utilitzar tots els recursos disponibles per evitar haver de pagar indemnitzacions milionàries a propietaris i especuladors que, sense haver-se gastat ni un euro en la transformació dels seus terrenys rústics, aspiren a què se’ls pagui a preu de sòl urbà. Així mateix, ha d’exigir que les valoracions que faci el Tribunal d’Expropiacions, siguin en funció de la naturalesa real dels terrenys.

Share This