– És inadmissible que el govern no es plantegi la creació de nous jutjats.

Jutjats socialsD’ençà que va començar la crisi econòmica, els treballadors han estat els més perjudicats: molts d’ells perderen el seu lloc de feina, o han patit reduccions de salaris, han deixat de tenir un lloc de feina fixe, o només troben treball per unes poques hores de treball. Tot això ha portat a un augment molt important de la pobresa laboral i a una reducció d’ingressos de les famílies de classe treballadora. Aquesta situació no és conseqüència únicament de la crisi, sinó que ha estat propiciada per la Reforma Laboral i altres mesures dels governs del PP, així com pels abusos de determinats sectors empresarials que s’aprofiten de la situació.

Però no són només aquests fets els que incideixen sobre les condicions de vida dels damnificats per la crisi, hi ha altres circumstàncies menys conegudes que també afegeixen dificultats, com és la reducció de les prestacions per atur, que deien molts treballadors desemparats. Encara és menys conegut l’efecte que produeix la saturació i el col·lapse dels Jutjats Socials de les Illes Balears, però els efectes d’aquesta situació són demolidors per aquelles persones que es troben pendents d’alguna resolució judicial.

Des de l’any 2010 es ve reclamant l’ampliació del nombre de jutjats socials per tal de reduir la càrrega de treball i els retards que es van acumulant, però el govern central es nega a aquesta ampliació i ni tan sols la millora de les condicions materials dels jutjats de les Balears com es pot comprovar en el projecte de Pressuposts de l’Estat.

La situació és inadmissible, els retards es continuen acumulant i la càrrega de treball no deixa d’augmentar. En aquestes condicions és impossible atendre correctament les funcions judicials i els perjudicats, com sempre són els més febles. Des de l’any 2008 van augmentant els casos que arriben als jutjats i no se’ls donen mitjans per fer front a la nova situació. D’aquesta manera, els judicis per acomiadament tenen una espera llarguíssima i deixen els treballadors indefensos, sense cobrar ni salari ni indemnitzacions i sense poder-se rebre prestacions d’atur, la situació de les reclamacions de quantitat és encara pitjor, però les reclamacions per a incapacitat laboral baten tots els tristos rècords: s’ha arribat a ajornar fins a 22 mesos la celebració del judici per una reclamació d’aquestes característiques, una situació dramàtica a la qual s’ha de posar remei de manera immediata.

EU reclama del Ministeri de Justícia que doni una solució a aquesta situació que és insostenible. Una solució que ha de passar per la creació de nous jutjats socials i per la dotació de personal judicial de suport. Ni els jutges han de suportar l’actual càrrega de treball, ni els treballadors poden estar pendents de manera indefinida de la resolució dels seus casos.

Share This