– La privatització del servei ja ha provocat els primers problemes

– El PP margina les Pitiüses en inversions molt necessàries

nou can missesJa tenim tres mesos de retard en l’adjudicació del servei de radioteràpia del nou hospital de Can Misses que, segons afirmà el Govern, ja ha d’estar en funcionament abans de final d’any. Únicament la pressió ciutadana, davant els dubtes del Govern, va fer que el PP es comprometés a instal·lar-la en el nou hospital, però no es preveu que sigui un servei normal, ja que optaren per privatitzar-lo i donar-lo a una empresa privada.

Precisament aquesta privatització sembla ser una de les causes d’un retard inacceptable, ja que tenen dubtes “tècniques” en relació a quina ha de ser l’empresa adjudicatària d’entre les que es presentaren. Aquest retard podria ser indefinit si al final el concurs fos declarat desert o si hi ha recursos per part de l’empresa que perdi el concurs, ambdós possibilitats són freqüents en els contractes de les administracions públiques.

Aquest és un dels inconvenients de la privatització del servei, que no té cap sentit i que respon a l’obsessió privatitzadora i de desmantellament dels serveis públics del PP. La seva posta en funcionament encara en donarà més si es manté la privatització, com el fet que no estarà sotmès a la direcció hospitalària i que serà més costosa pels ciutadans i donarà uns guanys que haurien d’anar a millorar la sanitat pública a l’empresa privada que faci l’explotació. Per a EU aquest és un bon moment per a replantejar-se la privatització i integrar la radioteràpia com un servei més de l’hospital, amb gestió pública.

La posta en funcionament del nou Can Misses s’està fet amb molt retard incomplint tots els terminis, la seva obertura s’està fent d’una manera molt lenta i ja ha sofert els efectes de la tempesta que inundà, entre altres instal·lacions, els nous quiròfans. La mala gestió del PP és la responsable principal d’aquests retards i de les deficiències d’una obra que encara no s’ha posat en funcionament més que en una petita part. Si els retards són inacceptables per a tots els serveis hospitalaris, és del tot inacceptable en el cas de la radioteràpia, que és un servei que ara no es presta i que obliga a desplaçar-se fora de l’illa als malalts i familiars.

Aquesta és una legislatura quasi perduda pel que fa a projectes d’inversions molt necessaris: no s’ha avançat amb el projecte de la nova depuradora de Vila ni en la remodelació de la de Santa Eulària, no es sap què s’ha de fer amb la dessaladora d’aquest poble i no s’avança amb la interconnexió, al mateix temps que les obres del parador del Castell reten aturades i degradant-se, sense que hi hagi cap indici sobre quan es podran reiniciar. Tot això és conseqüència de la passivitat i la incapacitat de gestió dels responsables insulars del PP que són incapaços d’exigir de Madrid i de Palma les inversions imprescindibles.

Per tot això. EU exigeix la posada en funcionament del servei de radioteràpia en els terminis compromesos i que es plantegi revertir la privatització del servei. Al mateix temps, exigim dels parlamentaris pitiüsos del PP que presentin esmenes als pressuposts de l’Estat per tal que vengui les inversions que ens corresponen i que són imprescindibles per a tenir unes infraestructures públiques en condicions.

Share This