EU es compromet a retirar-la i fer-ne una de nova amb el teixit social.

 

IMG-20141013-WA0000

La nova Ordenança municipal de subvencions aprovada inicialment per l’Ajuntament de Palma ens demostra l’abisme polític que existeix entre els partits, com el PP,  que segueixen el catecisme neolliberal i els partits, com EU, que promouen la democràcia participativa i defensen el que és públic.

Per al PP, el teixit associatiu sense ànim de lucre és un problema; per a EU, és una solució.

Per al PP, el model ideal és que les administracions públiques contractin empreses que duguin a terme activitats per a la ciutadania; per a EU, el model ideal és que la ciutadania s’autoorganitzi per fer coses i que l’Administració li doni suport.

EU vol els comptes clars i transparents però, sobre esta base, vol donar – i ha donat quan ha tengut l’oportunitat de governar – el màxim de facilitats i de capacitat de decisió al teixit associatiu.

El PP de Palma, amb el Sr. Isern al capdavant, en canvi mira amb desconfiança el teixit associatiu, no l’ha consultat per tramitar la nova ordenança de subvencions, es desdiu de compromisos adquirits en la campanya electoral, anul·la la possibilitat – impulsada per EU i el govern municipal anterior – de què les entitats puguin rebre el 100% del cost de l’activitat subvecnionada, li posa entrebancs administratius,  mira amb recel la seva activitat i considera sancionable que aquesta tengui un caire reivindicatiu, subordina el teixit associatiu a l’activitat del mercat (sic).

Així mateix, trobam en aquesta ordenança la intenció de control social i articles que constitueixen una vulneració del dret fonamental a la llibertat d’expressió similars als que ja criticavem a ordenances anteriors. El PP no reconeix que les entitats no lucratives són l’expressió del dret fonamental d’associació per defensar interessos ciutadans i, com a tals, són de naturalesa política i reivindicativa.

Per tot això, EU ha presentat al.legacions a la nova ordenança i, per suposat, manifiesta el seu compromís de modificar-la de manera immediata tan aviat com torni a tenir responsabilitats de govern a Cort el mes de maig del 2015.

Share This