– Utilitza tot tipus d’argúcies per incomplir la llei que l’obliga a permetre l’obertura de noves farmàcies.

Farmàcia BauzáEl president Bauzá és farmacèutic, com també ho és el tercer conseller de Salut d’aquesta legislatura. Aquest fet seia anecdòtic en qualsevol govern normal, però l’actual Govern balear no és gens normal, és un govern que sistemàticament vulnera la llei i que utilitza tot tipus d’argúcies per dilatar els procediments judicials i no complir les sentències. Així ho va fer en el cas de les retribucions il·legals del gabinet de presidència o en el cas del TIL, i això està fent d’una manera descarada en el contenciós sobre l’obertura de noves farmàcies.

Els serveis jurídics de la Comunitat s’utilitzen de manera fraudulenta per a “defensar l’honor” del president davant les crítiques polítiques, o per seguir pagant favoritismes als membres del seu gabinet. En el cas de les oficines de farmàcia passa el mateix, recursos i més recursos per no donar compliment a les sentències. L’objectiu és acabar la legislatura sense acatar les resolucions judicials i mantenint comportament que es situen clarament al marge de la legalitat. Administren la Comunitat com un “cortijo” propi i utilitzen els recursos públics en favor seu, encara que hagin de pagar les costes per aquestes maniobres dilatòries, això no els preocupa: pagaran amb els diners de tots.

Bauzá va celebrar com un gran èxit personal la sentència del TSJIB que, per tres vots a dos i modificant la doctrina, declarava compatible la seva titularitat d’una farmàcia amb les funcions de president, però la resta de les sentències del mateix tribunal no li mereixen el més mínim respecte. Compaginar ambdues funcions és legal, segons el tribunal, però no és ètic que el president actuï a favor dels seus interessos privats o corporatius. Qualsevol govern està obligat a complir la llei i a acatar les sentències judicials, però Bauzá i Sansaloni no ho fan, i bloquegen l’obertura de noves farmàcies amb una contumàcia digna de causes millors.

EU exigeix del president Bauzá el respecte de la llei i de les sentències i el final del bloqueig de l’obertura de noves farmàcies. Amb aquest bloqueig no defensa cap interès generals sinó que posa els corporatius per damunt de tot.

Share This