– El grup parlamentari de la Izquierda Plural presenta les esmenes d’EUIB que millorarien aquestes inversions.

Montoro i pressupostsUn any més, els PGE discriminen les Balears i deixen unes inversions molt minses que ens situen molt lluny de la mitjana estatal. Un any més, el govern central incompleix les previsions en inversió de l’Estatut d’Autonomia, que és una llei orgànica de l’Estat, i s’oblida del Règim Especial de les Balears vigent des de 1998. Tot això passa davant la passivitat i la incompetència del Govern balear, que no és capaç d’assegurar les inversions ordinàries, reclamar les estatutàries, redactar el nou Règim Especial o reclamar l’aplicació de l’antic.

EU, mitjançant el grup parlamentari de la Izquierda Plural, ha presentat un total de 25 esmenes parcials al projecte de PGE, que tracten de corregir en part aquesta situació. Són esmenes que troben el seu suport en el Règim Especial, com la que fa referència a un pla d’industrialització o a la reducció als residents a les Balears de les taxes portuàries o aeroportuàries, a corregir les discriminacions que pateixen els ciutadans de les Illes en matèria de transport, o a igualar amb Canàries Ceuta i Melilla la compensació per insularitat dels empleats públics de les Illes.

Per a millorar la mobilitat dels ciutadans de les Balears i per tal que aquesta sigui més sostenible, en matèria ferroviària es presenten tres esmenes que tenen com a objectiu la línia ferroviària Manacor-Artà, la segona fase de l’electrificació o una partida genèrica pel manteniment i ampliació de línies fèrries. Així mateix, se’n presenten dues per a subvencionar el transport marítim i augmentar les comunicacions marítimes en temporada baixa.

Pel que fa a edificis públics dependents de l’Estat, es demanen partides específiques per assegurar que en el 2015 s’iniciïn les obres dels jutjats d’Eivissa i Manacor i la biblioteca estatal d’Eivissa. En relació a altres edificis, es reclamen partides per a rehabilitació, ampliació i millora de l’edifici de la Misericòrdia i la Casa del Poble d’Esporles a Mallorca, del Museu de Menorca i dels mercats d’Eivissa. També es reclamen aportacions estatals per a la conservació, estudi i excavació de l’època prehistòrica i la cultura talaiòtica a Menorca i Mallorca.

En relació a antics projectes aprovats, que s’han aturat completament aquesta legislatura, es reclama la represa de les obres i la finalització del parador del Castell d’Eivissa i l’inici de les obres del passeig marítim de ses Figueretes.

En qüestió de qualitat d’aigües, depuració i abastiment, que és un tema transcendental per a les nostres Illes, en el qual el PP ha enganyat sistemàticament (recordem la suposada esmena de l’any passat que havia de suposar més de 70 milions d’euros), es presenta una esmena genèrica per a la millora i conservació de les aigües subterrànies, completar els plans de reguiu amb aigües depurades de Menorca i Formentera i una partida específica per a la nova depuradora d’Eivissa, declarada d’interès general quan Matas era ministre i que encara es troba en fase d’avantprojecte.

Per últim, en relació al turisme, la nostra principal i quasi única indústria, es reclama una partida per a la investigació de nous jaciments turístics.

El conjunt de les esmenes presentades per EU suposen una aportació a reduir el greuge comparatiu amb el qual ens castiga el govern central, totes elles són inversions molt necessàries que, el la major part dels casos, estan compromeses ja fa anys i que no compten amb partida específica o aquesta és insuficient. La seva aprovació no desequilibraria en absolut els PGE, però corregirien en part les mancances de tot tipus que patim. Per això, EU insta els parlamentaris del PP, que no han aconseguit res important per a les Illes, a què votin a favor i evitin que un any més quedem a la coa de l’Estat.

Share This