EPAL’Enquesta de Població Activa (EPA) del tercer trimestre de 2014 (juliol, agost i setembre) recull una reducció del nombre de persones aturades de 195.200 al conjunt de l’Estat, deixant el total de persones sense feina en 5.427.700. Aquesta xifra és encara superior en quasi un punt a la que hi havia en el mateix trimestre de 2011, l´últim abans del govern de Rajoy. No s’entén, doncs l’optimisme del PP i la celebració de la recuperació econòmica. Recordem que en campanya electoral afirmaven que el seu triomf suposaria la recuperació immediata de la confiança empresarial i la generació de llocs de feina.

L’EPA també indica que al tercer trimestre, el nombre de persones actives (aquelles que tenen feina o la cerquen) s’ha reduït en 44.200 persones i 241.700 els 12 últims mesos. Aquest fet, al que hem d’afegir que els llocs de treball que es creen són clarament inferiors a la reducció de l’atur, ens indica que la reducció es produeix bàsicament per les persones que abandonen el país, davant la impossibilitat de trobar un lloc de feina. També és significatiu veure com a pesar de l’augment de les contractacions, l’ocupació estable es continua reduint.

El que no diu l’EPA ni cap de les enquestes oficials, és l’evolució de les hores treballades i cotitzades. Les contractacions a temps parcial, que no paren d’augmentar, fan que els petits augments de treballadors contractats no suposin necessàriament un augment d’aquestes hores. De fet, l’EPA considera treballadors en actiu als que tenen contractes per una o dues hores a la setmana. Aquesta situació porta a un augment de la pobresa, al mateix temps que hi ha una escassíssima recuperació de l’ocupació laboral.

La valoració oficial de les dades de l’EPA, també veu molt positivament l’ínfim descens de les llars en les quals tots els seus membres es troben a l’atur, que “només” són ja 1.789.400.

A les Illes Balears, les dades són una mica millor, però hem de tenir en compte que estam parlant del trimestre de més ocupació i d’una temporada que ha batut tots els rècords de visitants. Així i tot, l’EPA constata que en plena temporada turística a les Illes hi ha 101.000 persones sense feina, unes 35.000 que les que es trobaven inscrites al servei d’ocupació a finals de trimestre.

Des d’EU volem fer constar una vegada més que aquesta situació fa preveure un hivern terrible, en el que hi haurà menys hotels oberts que mai i, per tant, menys ocupació i en el que hi haurà molts treballadors que, pel tipus de contractes que s’estan imposant, no tendran dret a cap prestació o que només rebran la mínima. Les prestacions per atur continuen reduint-se al mateix temps que augmenta la pobresa laboral. La política del PP afavoreix als poderosos i deixa en la misèria a una bona part de la població.

Share This