– Amb uns Pressuposts electoralistes i sense credibilitat no es solucionaran els problemes dels ciutadans.

Mari BossoEl Govern ha presentat un projecte de Pressuposts Generals de la Comunitat amb una previsió de creixement i d’ingressos poc creïble, ja que la desacceleració de les economies dels principals països emissors de turistes cap a les Balears, posen en qüestió la possibilitat de creixement prevista (2,1%). A pesar de les afirmacions del Govern, aquests pressuposts no suposen acabar amb les retallades ni recuperar les pèrdues produïdes en els darrers anys. Fins i tot el pagament d’un 25% de la paga extra dels funcionaris es deu al compliment d’una sentència, no de la voluntat de què aquests, que mantenen congelats els salaris, recuperin poder adquisitiu.

El Govern afirma que amb aquests pressuposts, es vol “accelerar el ritme de creixement de l’economia balear”. De manera implícita, avala un ritme de creixement que només ha afavorit a sectors privilegiats, mentre que la pobresa i les desigualtats socials no paren d’augmentar. Les mesures d’impuls al consum, que haurien de servir de base al creixement són insignificants i es refereixen únicament a una baixada d’impost insignificant. El que realment frena el consum és l’augment de l’IVA que va establir el Govern Rajoy, són les reduccions salarials, són l’atur, les contractacions a temps parcial (moltes d’elles fraudulentes) i la pobresa laboral.

Com ens trobam en període preelectoral, el Govern aplica la típica recepta populista de la dreta d’una reducció d’imposts, que no es correspon a una nova situació econòmica sinó a un esforç per recuperar l’electorat que estan perdent, però és una reducció reaccionària que afecta bàsicament als més rics. Per a EU, no és moment de reduir imposts i generar més dèficit o més retallades, sinó d’aplicar una fiscalitat més progressista, en la que aportin més aquells que més tenen. En aquest sentit les rebaixes amb impost de patrimoni o de successions i donacions, així com en els trams més elevats de l’IRPF, van en el sentit exactament contrari al que s’hauria de fer, i aprofundeixen en les desigualtats. En comptes de reduir o eliminar figures impositives per afavorir les rendes més altes, s’hauria d’augmentar la pressió fiscal sobre els sectors que treuen beneficis de la situació actual i s’hauria de combatre el frau fiscal.

Amb aquests pressuposts es continua augmentat el deute públic, sense que això serveixi de veritat per a garantir els serveis públics i per fomentar l’economia productiva. A pesar de les retallades, el Govern Bauzá ha augmentat de manera molt significativa el deute de la Comunitat i, previsiblement, aquest continuarà augmentant quan no es compleixin les previsions d’ingressos.

Per a EU també és molt preocupant la ingent quantitat de recursos públics que es destinen a pagar deute bancari o amortitzacions. Consideram imprescindible una renegociació a la baixa amb les entitats financeres del deute públic. No és admissible que una banca molt sanejada, amb les aportacions públiques que pagam entre tots, una banca que rep diners a interès quasi zero, que no dóna crèdit als autònoms i les PiME, faci negoci prestant diners a les administracions públiques amb interessos abusius.

Share This