– La multa que se li imposa no sembla justificada i hauria de ser objecte de recurs.

KatianaLa persecució dels sindicats que es du a terme per una part de la fiscalia, que es situa com a un instrument de les polítiques del PP, que criminalitza totes les protestes, al mateix temps que protegeix la corrupció, ha quedat evidenciada en la sentència que deixa clar que Katiana Vicens no va atemptar contra els drets dels treballadors. L’absurda petició de la fiscalia, que reclamava una pena de quatre anys i mig de presó, es va fer contra una sindicalista que estava fent tot el contrari, ja que lluitava contra les retallades dels drets dels treballadors per part del govern del PP, es va plantejar en aplicació de l’article 315.3 del Codi Penal, que té una redacció provinent del final de l’etapa franquista, que el PP es nega a derogar, per a poder mantenir en vigor un arma contra els sindicalistes i el conjunt dels treballadors.

EU celebra aquesta absolució, però mostra la seva sorpresa per la multa que se li imposa per, suposadament, haver coaccionat al conductor que va presentar la denúncia i haver provocat desperfectes a l’autobús en el qual es varen produir desperfectes, en el moment en què un piquet sindical tractava d’aconseguir sumar participants en la vaga general que s’estava desenvolupant. Creiem que en el judici oral, no es va aportar cap prova de què Katiana Vicens hagués coaccionat cap treballador o hagués provocat danys al vehicle. Per aquest motiu, animam als serveis jurídics de CCOO i a la mateixa Katiana Vicens a presentar recurs contra aquesta part de la sentència.

Per últim, EU exigeix la finalització de la persecució de la discrepància i de la criminalització de les protestes, que s’està practicant en aquests moments des de diverses instàncies controlades pel PP. Així mateix, exigim la derogació de l’article 315.3 del Codi Penal, pel seu caràcter antidemocràtic.

Share This