– La gestió privada només interessa a les empreses que tenguin garantit el negoci i l’abandonen quan tenen problemes.

Picina ManacorAl seu moment, EU ja es va oposar a la gestió privada de la piscina municipal de Mancor. Enteníem, i entenem, que aquesta piscina és un servei públic que s’ha de gestionar amb criteris públics de servei als ciutadans. No és lògic que un equipament construït exclusivament amb recursos públics es deixi en mans d’una empresa privada que cerca el seu benefici, no el servei a la població. Aquest tipus d’empreses es retiren tan prompte com no tenen garantit els seus beneficis, davant les primeres dificultats.

Això és que està passant ara amb la concessionària dels serveis que es presten a la piscina. Com el negoci no els va tan bé com voldrien, demanen a l’Ajuntament la rescissió del contracte i es volen desentendre de la seva gestió. Per a EU, aquesta és una bona oportunitat per a recuperar la gestió pública, que s’hauria de fer directament per part de l’ajuntament, sense recórrer a noves concessions.

Des d’EU volem fer constar que l’ajuntament, a més de sufragar completament la construcció de la piscina, paga anualment 42.000 euros als actuals concessionaris i també ha hagut de fer front a actuacions de manteniment o reposició de material. A pesar d’això, els preus per a la utilització de la piscina, no són precisament econòmics. També volem fer constar que els serveis que es presten en aquesta instal·lació municipal no són únicament de lleure, sinó que inclouen activitats esportives, educatives i de salut.

Per tot això, EU reclama la recuperació de la gestió municipal que, al nostre parer, hauria de complir els següents requisits: a) La recuperació s’hauria de fer de manera ràpida, sense que hi hagi interrupcions en el funcionament de la piscina i garantint els drets dels seus treballadors. b) S’han de mantenir totes les activitats i s’han d’establir uns preus socials que faci que aquestes siguin assequibles a tots els ciutadans de Manacor. c) S’ha de revisar les condicions del contracte per veure si es pot recuperar una part de les inversions i pagaments municipals. d) S’ha d’exigir que la piscina s’entregui en bones condicions de manteniment i amb totes les instal·lacions en funcionament.

Share This